Switch to English


Építőmérnöki Kar / Magyar nyelvű nappali képzés

Törzstárgyak

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT / ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT; szakirányos tárgyak

Szabadon választható műszaki tárgyak

Diplomatervezés

Törzstárgyak

ÉPÍTÉSI PROJEKTEK SZERVEZÉSE
[BMEEPEKAT41] Dr. Neszmélyi László - Dr. Vattai Zoltán

Kreditpont:

3 krp

Kötelező előtanulmány:

Talajmechanika [BMEEOGMAT42], Magasépítéstan alapjai [BMEEOEMAT44]

Heti óraszám ( ea+gy ):

2 + 1

Javasolt félév: 

tavaszi (4)

Évközi feladat / Számonkérés:

2 db zárthelyi és 1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Zárthelyik és egyéni tervezési feladat, valamint az évközi folyamatos munka alapján

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai alapismeretekre támaszkodóan az építésgépesítés alapismereteinek, az időbeni-és térbeni organizáció alapjainak, alapfogalmainak, valamint az építőiparban alkalmazott költségvetés, költségbecslés alapjainak megismertetése kiscsoportos foglalkozások és nagyelőadások segítségével, tervezési feladatokon keresztül.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

Tervezési feladat

Egy egyszerű mérnöki létesítmény megvalósításához kapcsolódó kivitelezési idő- és erőforrás ütemterv, valamint építéshelyszíni elrendezési terv és költségvetési kiírás készítése

Zárthelyi dolgozatok

A kivitelező építőipar feladatai, közreműködői. Építésgépesítés. Időtervezés.

Hálótechnikai alapismeretek. Helyszínberendezés. Költségvetés.

Háttéranyagok

Tantárgyi követelmények

Féléves feladat, Előadás anyagai, munkalapok, Jegyzetek, segédletek

ÉPÍTŐIPARI NORMAADATOK  / Monori /

ÉPÍTŐGÉPEK KATALÓGUSA  / Vattai - Neszmélyi - Berecz /

ÉPÍTŐGÉPEK KATALÓGUSA  / nyomtatható verzió ( 2.8 Mbyte ) /

Bacher - Dr. Lánczos - Dr. Soós :Építésgépesítés I.

Dr. Kürti - Dr. Monori : Építésszervezés II - Építési helyszín berendezése

SZERKEZET/ÉPÍTÉS KIVITELEZÉS - TERVEZÉS (kifutott tárgy)
[BMEEPEKAS01, BMEEPEKSZ14] Dr. Neszmélyi László - Sátori Sándor

Kreditpont:

B.Sc.: 3 krp Építő2000: 3krp

Kötelező előtanulmány:

B.Sc.: Földművek [BMEEOGTAT14] Vasbetonszerkezetek I. [BMEEOHSAT18] Magasépítéstan alapjai [BMEEOMEAT20] Építő2000:  Épületszerk., épületfizika -II. [BMEEOMESZ04] Alapozás, mélyalapozás [BMEEOGTSZ07]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 1 + 2 Építő2000: 1 + 2

Javasolt félév: 

B.Sc.: őszi (5) Építő2000: őszi (7)

Évközi feladat / Számonkérés:

2 db részvizsga jellegű zárthely 1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Részvizsga-zárthelyik, egyéni házi feladatok, valamint az évközi folyamatos munka alapján

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai alapismeretekre támaszkodóan az építésgépesítés alapismereteinek, az időbeni-és térbeni organizáció alapjainak, alapfogalmainak megismertetése kiscsoportos foglalkozások és nagyelőadások segítségével, tervezési feladatokon keresztül.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

Tervezési feladat

Mérnöki létesítmény megvalósításához kapcsolódó kivitelezési idő-és építéshelyszini elrendezési terv

Részvizsgák

A kivitelezőépítőipar feladatai, közreműködői. Építésgépesítés

Programozási alapismeretek. Helyszínberendezés

Háttéranyagok

Tantárgyi követelmények (B.Sc., Építő2000)

ELŐADÁS FÓLIÁK, KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK, EGYÉNI HÁZI FELADATOK

ÉPÍTŐIPARI NORMAADATOK  / Monori /

ÉPÍTŐGÉPEK KATALÓGUSA  / Vattai - Neszmélyi - Berecz /

ÉPÍTŐGÉPEK KATALÓGUSA  / nyomtatható verzió ( 2.8 Mbyte ) /

Bacher - Dr. Lánczos - Dr. Soós :Építésgépesítés I.

Dr. Kürti - Dr. Monori : Építésszervezés II - Építési helyszín berendezése

SZERKEZET/ÉPÍTÉS KIVITELEZÉS - VÁLLALKOZÁS (kifutott tárgy)
[BMEEPEKAS02, BMEEPEKSZ15] Dr.Vattai Zoltán

Kreditpont: 

B.Sc.: 2 krp Építő2000: 3 krp

Kötelező előtanulmány:

B.Sc.: Szerkezet kivitelezés - tervezés [BMEEPEKAS01] Építő2000: Építéskivitelezés - tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 1 + 2 Építő2000: 0 + 2

Javasolt félév: 

B.Sc.: tavaszi (6) Építő2000:  tavaszi (8)

Évközi feladat:

3 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, egyéni házi feladatok, valamint az évközi folyamatos munka alapján

Létszámkorlát:

-

 A tantárgy célja az építésszervezési, valamint építőmérnöki szakmai alapismeretekre támaszkodóan az árképzés, a beruházásszervezés, a hálós időtervezés, valamint a mérnök-gazdasági számítások alapelemeinek megismertetése kiscsoportos foglalkozások és nagyelőadások segítségével, tervfeladatokon keresztül.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

Tervezési feladat

Árelemzés, önköltség számítás

Közbeszerzési pályázati felhívás

Több mérnöki létesítmény egyidejű kivitelezésének hálós ütemterve

Háttéranyagok

Tantárgyi követelmények ( B.Sc., Építő2000 )

ELŐADÁS FÓLIÁK, HF lapok / Vattai - Neszmélyi - Neuwirth /

ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT (kifutott tárgy)
BMEEPEK-K18] Dr. Mályusz Levente

Kreditpont:

2 krp

Kötelező előtanulmány:

Közgazdaságtan - I. [BMEGT301920]

Heti óraszám ( ea+gy ):

2 + 0

Javasolt félév: 

tavaszi (4)

Évközi feladat / Számonkérés:

1 db zárhelyi dolgozat és 1 db egyéni házi feladat

Érdemjegy:

Félév-közi zárthelyi dolgozat és egyéni házi feladat alapján

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építésszervezési és kivitelező építőmérnöki szakmai alapfogalmak, alapismeretek bevezető jellegű áttekintése, az építőipari menedzser-gondolkodás módszereinek és szempontrendszerének tájékoztató jellegű felvillantása, a menedzser szemlélet elültetése az építőmérnök hallgatók gondolkodásában. A tantárgy előkészítő-ráhangoló szereppel is bír a tanulmányok előrehaladtával már a szamkai tárgyakra alapozó építéskivitelezési tárgyú tantárgyak-, illetve az Építési Menedzsment Szakirány ismeretanyagának előrejelzésével.

Címek az előadások tartalmából

Háttéranyagok:

DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK (kifutott tárgy)
[BMEEPEKMST4] Dr. Mályusz Levente

Oktatott szak, Képzési szakirány:

Építőmérnök MSc nappali

Kreditpont:

2 krp

Kötelező előtanulmány:

-

Heti óraszám ( ea+gy ):

2 + 0

Javasolt félév:

őszi

Évközi feladat:

2 db számítási-modellezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, valamint évközi modellezési-számítási feladatok alapján

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja a mérnöki gyakorlatban, a beruházások előkészítéseés lebonyolítása során használt és alkalmazható gazdasági, matematikai modellek bemutatása és alkalmazási szintű megismerése a kiadott számítási-modellezési feladaton keresztül.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

Háttéranyagok

Tantárgyi követelmények

Döntéstámogató módszerek I., segédlet, /Mályusz/

Előadási fóliák

NÉGYHETES TECHNIKUSI SZAKMAI GYAKORLAT (kifutott tárgy)
[BMEEPEKSIM2] Dr. Neszmélyi László

Kreditpont:

>0 krp ( kritériumtárgy )

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés - Tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

-

Javasolt időzítés:

A 8. és a 9. félév közötti nyáron ( július-augusztus)

Évközi feladat / Számonkérés:

 

Aláírás:

A gyakorlatról készített tanulmány alapján

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja az egyetemen tanult építőmérnöki szakmai alapismeretek kivitelezési gyakorlatban való alkalmazásának megismerése. A munkahelyre jellemző építéstechnológiák, gépesítési módok, térbeni-, és időbeni organizációs megoldások, a munkahelyen az építésben közreműködő résztvevők ( építtető-tervező-kivitelező ) kapcsolattartásának tanulmányozása.

Kiegészítő információk

Háttéranyagok

TÁJÉKOZTATÓ ÉS ŰRLAPOK,  Dr. Neszmélyi László

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT / ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT szakirányos tárgyak

Az "ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT" (B.Sc.), illetve
"ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT" (Építő2000) szakirány

Az ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT (B.Sc.) szakirány- és ezen belül az építési menedzsment tárgykörében meghírdetésre kerülő szakirányos tárgyak felvételét az ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR a Kari Oktatási Bizottság és a Kari Tanács jóváhagyásával, valamint a szakirány gondozásában közreműködő ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK egyetértésével az előtanulmányi rend kiegészítéseként az alábbiak szerint szabályozza:

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT SZAKIRÁNY

HALLGATÓI REGISZTÁCIÓ, létszám korlátozások

A hallgatók jelentkezésének elfogadásáról, illetve elutasításáról az Építéskivitelezési Tanszék az induló félévet megelőző regisztrációs időszakban a Tanszék előttihirdetőtáblán kifüggesztett hirdetményében ( “Hallgatói tárgyfelvétel és előzménylista" ) értesíti a hallgatókat.

Az ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT (Építő2000) szakirány, mint fő-, illetve mellék szakirány-, ezen belül pedig a szakirányos tárgyak felvételét az ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR a Kari Oktatási Bizottság és a Kari Tanács jóváhagyásával, valamint a szakirányt gondozó ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK egyetértésével az előtanulmányi rend kiegészítéseként az alábbiak szerint szabályozza:

ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT, mint MELLÉK SZAKIRÁNY

ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT, Diplomatervezés és Fő SZAKIRÁNY

HALLGATÓI REGISZTÁCIÓ, létszám korlátozások

DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK
[BMEEPEK-SR1] Dr. Mályusz Levente

Oktatott szak, Képzési szakirány: 

Építőmérnöki Szak, Építési menedzsment szakirány

Kreditpont: 

4 krp

Kötelező előtanulmány:

Műszaki informatika [BMEEOFT-K11]

Heti óraszám ( ea+gy ):

3 + 1

Javasolt félév: 

6-10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat:

6 db számítási-modellezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, valamint évközi modellezési-számítási feladatok alapján

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja a mérnöki gyakorlatban, a beruházások előkészítéseés lebonyolítása során használt és alkalmazható gazdasági, matematikai modellek bemutatása és alkalmazási szintű megismerése a kiadott 6 darab számítási-modellezési feladaton keresztül.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

Háttéranyagok

Tantárgyi követelmények

Döntéstámogató módszerek I., segédlet, /Mályusz/

MÉRNÖKI NAGYLÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA
[BMEEPEKA-D1 (BMEEPEKASD4, BMEEPEK-SR2)] Dr.Vattai Zoltán - Dr. Neszmélyi László

Oktatott szak, Képzési szakirány: 

B.Sc.: Építéstechnológia és menedzsment szakirány Építő2000: Építési menedzsment szakirány

Kreditpont: 

B.Sc.: 2 (4) krp Építő2000: 5 krp

Kötelező előtanulmány:

(Régi tanterv szerint: Szerkezet kivitelezés - vállalkozás [BMEEPEKAS02] építő2000: Építéskivitelezés - Vállalkozás [BMEEPEKSZ15]) Új tanterv szerint: Építési projektek szervezése [BMEEPEKAT41]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 2 (+2); Építő2000: 2 + 3

Javasolt félév: 

B.Sc.: 7 - 8 Építő2000: őszi (9)

Évközi feladat:

(1 db tervezési feladat)

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, (házi feladat,) valaminti évközi folyamatos munkavégzés alapján

Létszámkorlát:

B.Sc.: 60 fő Építő2000: 60 fő

A tárgy a mérnöki nagylétesítmények megvalósítási folyamatát és annak jelentősebb fázisait vizsgálja. Elméleti tananyaga (és tervezési gyakorlatai) elsősorban műszaki előkészítői, létesítményfelelősi mérnöki feladatok ellátására készítik fel a hallgatókat. Bemutatja az idő-, költség- és kapacitástervezés menetét, a speciális technológiai és gazdasági feltételek kezelésének lehetőségeit. A tananyag kitér a fenti feladatok elvégzését segítő járatos szoftverek bemutatására, a számítástechnikával „lefedett” mérnöki feladatok áttekintésére is.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

Tervezési feladat

(Mérnöki témájú építményhez - pl. csarnok, híd, út - időtervezési-, helyszínberendezési-, illetve költségtervek készítése)

Háttéranyagok

Tantárgyi követelmények

Előadás fóliák, háttéranyagok

SZERKEZETEK SZERELÉSÉNEK SZERVEZÉSE
[BMEEPEKASD5, BMEEPEK-SR3] Poles János - Sátori Sándor

Oktatott szak, Képzési szakirány: 

B.Sc.: Építéstechnológia és menedzsment szakirány Építő2000: Építési menedzsment szakirány

Kreditpont: 

B.Sc.: 3 krp Építő2000: 3 krp

Kötelező előtanulmány:

B.Sc.: Szerkezet kivitelezés - vállalkozás [BMEEPEKAS02] Építő2000: Építéskivitelezés - Tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 2 + 1 Építő2000: 2 + 1

Javasolt félév: 

B.Sc.: 7 - 8 ( minden félévben meghirdetésre kerül ) Építő2000: 8 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat:

1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Egyéni tervezési feladat alapján

Létszámkorlát:

30 fő

A tárgy témája (elsősorban vasbeton) mérnöki műtárgyak szerelésének tervezése, az építési sorrend meghatározása, a szerelési helyszín berendezése, valamint a szerelési segédberendezések- és gépi berendezések kiválasztási szempontjainak áttekintése.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

Tervezési feladat

Előregyártott mérnöki műtárgy( pl. csarnoképület ) megvalósítási terve

Háttéranyagok

Tantárgyi követelmények (B.Sc., Építő2000) ELŐADÁS FÓLIÁK  / Poles - Sátori /

VÁLLALKOZÁS AZ ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSBEN (kifutott tárgy)
[BMEEPEKASD6, BMEEPEK-SR4] Dr. Neszmélyi László - Sátori Sándor

Oktatott szak, Képzési szakirány: 

B.Sc.: Építéstechnológia és menedzsment szakirány Építő2000: Építési menedzsment szakirány

Kreditpont: 

B.Sc.: 3 krp Építő2000: 2 krp

Kötelező előtanulmány:

B.Sc.: Szerkezet kivitelezés - vállalkozás [BMEEPEKAS02] Építő2000: Építéskivitelezés - Vállalkozás [BMEEPEKSZ15]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 2 + 1 Építő2000: 2

Javasolt félév: 

B.Sc.: 7 - 8 ( minden félévben meghirdetésre kerül ) Építő2000: 8 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat:

1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, házi feladat, valamint évközi folyamatos munkavégzés alapján

Létszámkorlát:

30 fő

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai ismeretekre támaszkodóan, építőmérnökök számára szükséges vállalkozói, projekt menedzseri ismeretek elméleti és gyakorlati feladatainak feldolgozása.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

Tervezési feladat

Mérnöki témájú építmény tervei alapján tenderkiírási-, valamint ajánlatadási dokumentáció készítése.

Háttéranyagok

Tantárgyi követelmények (B.Sc., Építő2000)

ELŐADÁS FÓLIÁK, Hallgatói előadások

ÉPÍTÉSGAZDASÁGI  VIZSGÁLATOK
[BMEEPEK-SR6] Dr. Vattai Zoltán

Kreditpont: 

2 krp

Javasolt előtanulmány:

Építéskivitelezés - Tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

2 + 0

Javasolt félév: 

8 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat / Számonkérés:

2 db részvizsga jellegű zárthely

Érdemjegy:

Évközi részvizsga jellegű zárthelyik alapján 

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai ismeretekre támaszkodóan, az építész- és építőmérnökök számára is hasznos építésfinanszírozási-, gazdasági-, gazdaságossági alapfogalmak és számítási módszerek áttekintése, használatának begyakorlása. A tantárgy tematikailag két, egy-egy zárthelyi dolgozattal lezárt egységre ( 1. Alapfogalmak, alapvető számítási módszerek; 2. Gazdasági összehasonlító módszerek, gyakorlati számítások ) tagolódik. Az ismeretek elmélyítését, begyakorlását esattanulmányok, ingatlanfejlesztésekhez kötődő számítási-értékelési feladatok segítik.

Címek az előadások tartalmából

Háttéranyagok

Tantárgyi követelmények (Építő2000)

Előadás fóliák  / Dr. Vattai Zoltán /

Meghívott előadás: "Eklektikus közgazdaságtan" / Neszmélyi Zoltán /

Meghívott előadás: "Élet a beruházás után" / Neszmélyi Zoltán /

Megtérülési mutatók számítása - mintapélda

Szabadon választható műszaki tárgyak

VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
[BMEEPEK-SR5] Dr. Telek Zoltán

Oktatott szak, Képzési szakirány:

Építőmérnöki Szak, Építési menedzsment szakirány

Kreditpont:

2 krp

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés - Tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

2

Javasolt félév:

8 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat:

1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, házi feladat, valamint évközi folyamatos munkavégzés alapján

Létszámkorlát:

30 fő

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai ismeretekre támaszkodóan, építőmérnökök számára szükséges vállalkozói, vállalat vezetői ismeretek áttekintése elméleti feladatok és gyakorló szakemberek beszámolói segítségével.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

Tervezési feladat

Vállalkozásokhoz kötődő mérnöki témájú összefoglaló tanulmány készítése.

Háttéranyagok

ELLENŐRZŐ ELMÉLETI KÉRDÉSEK

INGATLANFEJLESZTÉS Dr. Hajnal István

Kreditpont: 

2 krp

Javasolt előtanulmány:

Építéskivitelezés - Vállalkozás [BMEEPEKSZ15]

Heti óraszám ( ea+gy ):

2 + 0

Javasolt félév: 

9 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat / Számonkérés:

-

Érdemjegy:

Félév-végi vizsga-zárthelyi alapján

Létszámkorlát:

40

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai ismeretekre támaszkodóan bemutatni a nemzetközi szakirodalomban és gyakorlatban külön szakágat képező ingatlanfejlesztés témaköreit, módszereit és hazai lehetőségeit.

Címek az előadások tartalmából

DIPLOMATERVEZÉS
[BMEEPEK...., BMEEPEKDIPL] Dr. Vattai Zoltán - Dr. Neszmélyi László

Előtanulmányok, Feltételek

Lásd: "ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT", illetve "ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT" szakirány

Témaválasztás

A Tanszékünkön készítendő diplomaterv - a Tanszék profiljának megfelelően - eredendően az építőipari kivitelezéssel, gazdálkodással, döntéshozatali problémákkal kell hogy foglalkozzék. A konkrét témaválasztásnál többnyire a kivitelezésben éppen aktuális problémák, projektek kínálatából indulunk ki. Ez lehet éppen bevezetés alatt álló gazdálkodási-, szabályozási mechanizmus, fejlett döntéstámogató metódus, tervezett-, vagy már kivitelezés alatt álló, de még be nem fejezett építőmérnöki projekt ( infrastruktúrális fejlesztés, irodaépület, ipari épület ) időbeliés építéshelyszini térbeni organizációjának terve, stb., melyhez külső konzulensnek az adott problémakörrel felelősen foglalkozó szakembert ( építésvezetőt, vállalati vezetőt, projektmenedzsert ) kérünk fel.

Címek a közelmúlt sikeres diplomaterveiből

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK