Switch to English

Kamarai jogosultsághoz kapcsolódó tanfolyamok

Tanszékünk nem akkreditáltatott szakmai programot 2010-ben

A Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szabadon választható szakmai programok (2009-ig)

Szakmai Programok időpontjai

Megajánlott programok

Kapcsolódó anyagok

Tájékoztató a programokról, jelentkezésről

Szakmai programjainkat minimum 15 fő jelentkezése esetén tudjuk megtartani!

A jelentkezés módja, határideje:

Jelentkezési lap kitöltésével

Jelentkezési határidő: A szakmai program időpontja előtt egy (két) héttel

Jelentkezési lap innen letölthető

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük a Tanszékre eljuttatni

A jelentkezési lap átvétele után (ha a kezdéshez a megfelelő létszámú jelentkező összegyűlt) a résztvevőnek csekket adunk (személyesen vagy postán).

A részvételi díjat csekken kell befizetni a tanfolyam megkezdéséig. Számlát a csekk befizetése napján, a feladóvevény bemutatása után tudunk kiállítani.

Ha céges számlát kérnek, a jelentkezési lapon mindenképpen tüntessék fel a cég nevét és címét, valamint a csekken befizetőként a céget jelöljék meg!

Az igazolást és a számlát a tanfolyam végén adjuk át.

További információk:

Szabadon választható szakmai programok időpontjai

Beruházási program, megvalósíthatósági tanulmány

2009. november 16. 14 óra

Minőségmenedzsment az építőiparban

Építőipari projektek költség kontrollingja

2009. november 20. 14.00 óra

Különleges térelhatárolások tervezése és megvalósítása szárazépítési rendszerek alkalmazásával

2009. november 20. 10 óra

2009. december 4. 10 óra

Szerkezetek tűzvédelmi tervezése szárazépítési rendszerek alkalmazásával

2009. november 20. 12 óra

2009. december 4. 12 óra

Építőipari beruházások költségtervezése I.

2009. november 19. 14 óra

Építőipari beruházások költségtervezése II.

2009. december 3. 14 óra

Az építési projektek időbeni organizációja

2009. november 27. 14 óra

Az építési projektek térbeli organizációja

2009. november 27. 10 óra

Építési beruházások hálós idő- és projektmodelljei

2009. november 20. 8.30 óra

2009. december 18. 8.30 óra

Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara által akkreditált szabadon választható szakmai programok

Beruházási program, megvalósíthatósági tanulmány

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/41

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Tervező, szakértő, műszaki ellenőr

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

3

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

Az előadó(k) megnevezése:

Rostás Zoltán, mestertanár, Építéskivitelezési Tanszék

okl. építészmérnök, okl. gazdasági mérnök, építészeti programozó (EA Paris-Villemin), okl. ingatlangazdálkodó (BME-BKE- ESSEC Paris),

beruházási szakértő

A teljesítésigazolás módja:

a) jelenléti ív

b) egy választott épületre megalkotott rövid, tematikus program, beruházási terv amely a képzés után max. 15 nappal kerül beadásra.

A teljesítés elismerésének feltétele a program elfogadása.

El nem fogadott program egyszeri alkalommal ismételhető egy hónapon belül.

A szakmai program rövid tartalma:

A tárgy célja a kollégák bevezetése a beruházás-tervezés folyamatába. A beruházási terv építészeti programból és megvalósítási tervből áll – a kettő együtt alkotja a cél és a célhoz vezető út meghatározását.

A beruházás-tervezés az építési folyamat előkészítő szakaszában az Építtetőt segíti a megfelelő beruházási / fejlesztési döntések meghozatalában. A projekt-menedzsment, a stratégiai tervezés, a döntéstámogatás, a gazdasági számítások, a design (tervezés) elmélet és az értékelemzés elemeit használja fel. A beruházási terv az Építtető vezérfonala, amely alapján elkészíttetheti a különböző építészeti, szakági, beszerzési, üzemeltetési stb. terveket.

1. óra: az építészet program és a beruházási terv fogalma, alapegységei, jogi háttere

2. óra: példák, esettanulmányok

3. óra: igények → funkciórendszer → térrendszer → épület és berendezései – a specifikáció folyamata.

4. óra: megvalósíthatósági tanulmány, megvalósítási terv: tartalma, célja és módszertana

5. óra: ABCD eljárás – a programtervezés (beruházás-tervezés) módszertana (szolgáltatás-, intézmény-, gazdasági- és ingatlanfejlesztés)

Az előadás végén, az írásos anyagok alapján a Kollégák elkészítik egy általuk választott (megvalósult vagy megvalósulás előtt álló) épület beruházási tervét.

Ennek alapján lehet megszerezni a tanfolyam kredit-pontjait.

Minőségmenedzsment az építőiparban

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/38

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

Az előadó(k) megnevezése:

Poles János egyetemi adjunktus, (jpoles@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

A szakmai program rövid tartalma:

A továbbképzési tanfolyam célja egy működőképes, építőipari vállalatokra optimalizált vállalati információs rendszer keretében működő minőségmenedzsment bemutatása. A bemutatáson túl az egyes szereplők feladatainak, a megfelelő minőségbiztosítás folyamatának elemzése.

1-2. óra – A vállalati minőséggel foglalkozó szervezetek általános ismertetése, a Vállalati-, és Projekt minőségirányítási rendszer ismertetése, kapcsolatának elemzése. Projekt Minőségbiztosítási kézikönyv tartalmi követelményeinek, és készítésének ismertetése. A felelős műszaki vezető, és a műszaki ellenőr teendői a Projekt Minőségbiztosítási kézikönyv elkészítésében

3-4. óra - A kivitelezés során elvégzendő minőségi vizsgálatok köre, felelősök, a mérési eredmények dokumentálása, értékelése. Az átadási dokumentáció részei, összeállítási módszertana.

Építőipari projektek költség kontrollingja, eltérés- és változás menedzsment módszerek

A szakmai program törzsszáma (MMK):

01/2008/0016

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

Az előadó(k) megnevezése:

Poles János egyetemi adjunktus, (jpoles@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

A szakmai program rövid tartalma:

A továbbképzési tanfolyam célja az építőipari projektek költségvetés-felülvizsgálati, kivitelezés-követési rendszerének, a kontrolling-monitoring rendszernek a bemutatása. Az elméleti lehetőségek bemutatásán túl a monitoring rendszerhez kapcsolódó diagram-minták bemutatása, elemzése. A kivitelezés közbeni változások kezelési módszerei, a változások hatásainak menedzselése.

1-2. óra – A projekttel, a kontrolling-monitoring rendszerrel kapcsolatos alapfogalmak tisztázása. A projekt eredményességének mutatói, a projektösszetevők költséghatásai a projekt eredményességére. A szerződéstípusnak megfelelő értékelési lehetőségek. Költségelemzési- és fedezetvizsgálati módszerek bemutatása. A monitoring vizsgálatoknál használható grafikonok bemutatása, a lehetőségeinek tisztázása.

3-4. óra – Az építési projektek változás kezelési rendszere. A kezelhető (kezelendő) változástípusok jellemzőinek ismertetése. Lehetőségek, módszerek bemutatása a változáskezelésre. A változáskezelési rendszer kapcsolata a kontrolling-monitoring rendszerrel. A projektek lebonyolítását, a kontrolling-monitoring rendszert támogató számítógépes rendszerek bemutatása.

Különleges térlehatárolások tervezése és megvalósítása szárazépítési rendszerek alkalmazásával

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/40

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

Az előadó(k) megnevezése:

Wiesner György egyetemi adjunktus, (gywiesner@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

A szakmai program rövid tartalma:

Szerkezetek tűzvédelmi tervezése szárazépítési rendszerek alkalmazásával

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/39

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

Az előadó(k) megnevezése:

Wiesner György egyetemi adjunktus, (gywiesner@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

A szakmai program rövid tartalma:

Építőipari beruházások költségtervezése I.

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/35

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési; Tartószerkezeti; Egészségügyi-műszaki tagozatok

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Tervező, szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, műszaki előadó, építtető

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

4

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

15.000,- Ft/fő

A jelentkezés módja, határideje:

Jelentkezési határidő:

a tanfolyam megkezdése előtt két héttel.

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 6 órában

Az előadó(k) megnevezése:

Szőnyi László egyetemi tudományos segédmunkatárs (szonyi@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása és teszt

A szakmai program rövid tartalma:

Az előadás a beruházás korai fázisaiban elkészíthető költségbecslési módszereket ismerteti, az ötlet felmerülésétől a versenyeztetésig, felállítva egy zárt költségirányítási rendszert. Az előadó számára a kialakuló rendszer felállításához a Németországban rendelkezésre álló szabványok és gyakorlat adott kiinduló alapot. Lehetővé válik a teljes beruházás költségkeretének felállítása, az eltérő vázlattervek építési, üzemeltetési és fenntartási költségeinek meghatározása. A költségbecslés alapot nyújt a beruházói döntésekhez, tervpályázatok elbírálásához, de a tervezői díjszámítás alapjául is szolgálnak. A tanfolyamon megismerhető, hogy hogyan lehet elkerülni a legtöbb beruházás esetén jelentkező többletköltségeket.

1-2. óra: A költségszámítás alapelve, mennyiségi és minőségi tényező, épületköltség-dokumentáció felállítása, költségbefolyásoló tényezők. Költségszámítási módszerek osztályozása.

3-4. óra: Költségszámítás és a beruházási fázisok összehangolása; költségirányítási rendszer elve

5-6. óra: Költségirányítás módszere beruházási fázisonként; beruházási-, üzemeltetési- és fenntartási költségek számítása; példa, tervezési adatok optimalizálása;

A tananyagról minden résztvevő a tanfolyam elején segédletet vehet át.

Építőipari beruházások költségtervezése II.

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/34

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési; Tartószerkezeti; Egészségügyi-műszaki tagozatok

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Tervező, szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, műszaki előadó, építtető

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

4

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

15.000,- Ft/fő

A jelentkezés módja, határideje:

Jelentkezési határidő:

a tanfolyam megkezdése előtt két héttel.

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 6 órában

Az előadó(k) megnevezése:

Szőnyi László egyetemi tudományos segédmunkatárs (szonyi@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása és teszt

A szakmai program rövid tartalma:

Az előadás a kivitelezői ár képzéséhez nyújt hatékony segítséget. Az építőipari vállalkozói ár költségszemléletű kalkulációs módszerét ismerteti, amely Németországban évtizedek óta jól bevált, általánosan elfogadott.Az előadó érinti azokat a különleges eseteket is, ahol a vállalkozó kivitelezőnek jobban oda kell figyelnie az átlagosnál. A pontos kalkuláció, a felmerülő költségek ismerete különösen fontos egy-egy vállalkozás számára a jelenlegi rossz konjunkturális helyzetben.

1-2. óra: A kalkuláció célja, helye a vállalati számvitelben, fő fogalmak. A kalkuláció fajtái és szerepük, a kalkuláció elvi alapjai, készítésének módszerei. A kalkuláció felépítése és tagolása.

3-4. óra: A kalkuláció készítésének folyamata, költségnemek és azok kalkulációja, példák.

5-6. óra: Különleges tételek és esetek a kalkulációban, példák. A német VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen = Építési munkák beszerzésének szabályai) főbb részeinek ismertetése.

A tananyagról minden résztvevő a tanfolyam elején segédletet vehet át.

Az építési projektek időbeni organizációja

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/36

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

Az előadó(k) megnevezése:

dr. Neszmélyi László (lneszmelyi@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

A szakmai program rövid tartalma:

A továbbképzési tanfolyam célja az időbeni organizációs feladatok áttekintése az építési projektek esetében a megvalósítás különböző fázisaiban, olyan megoldások bemutatásával, amely lehetővé teszi a projekt megvalósulásának, előrehaladásának követését .

1-2. óra – Az időtervezés ábrázolási módjainak, a folyamatképzés, a tevékenységidők meghatározásának gyakorlati lehetőségei a projekt megvalósításának különböző időszakaiban.

3-4. óra –A projekt előrehaladásának követési rendszerei, az ehhez tartozó ütemtervek tulajdonságai. Az időtervezés számítógépes támogatásának lehetőségei.

Az építési projektek térbeli organizációja

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/37

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

Az előadó(k) megnevezése:

Poles János (jpoles@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

A szakmai program rövid tartalma:

A továbbképzési tanfolyam célja a térbeli organizációs feladatok áttekintése az építési projektek esetében az ötlet felmerülésétől az átadás-átvételi eljárásig. Ennek keretében elemezzük, értelmezzük a beruházás egyes szereplőinek feladatköreit, teendőit (kiemelten kezelve a generálkivitelező/fővállalkozó feladatait).

1-2. óra – Terület/építési terület összefüggése a tervezéssel és a kivitelezéssel. Az Idő-, a Tér- és a Helyszín közötti összefüggések elemzése.

3-4. óra – Az általánostól eltérő építési környezet hatása az építési helyszín berendezésére. Az építési helyszínnel kapcsolatos teendők a beruházás megvalósítása során, kiemelve a projektmegvalósítás egyes jellemző - alapozás, szerkezetépítés, szakipari munkák, gépészet, stb. - fázisaiban felmerülő feladatokat.

Építési beruházások hálós idő- és projektmodelljei

Hálós időmodellek alap-ötleteinek, fogalmainak, építőipari alkalmazási lehetőségeinek, magyar- és angol nyelvű szóhasználatának áttekintése
(CPM, PERT, MPM/PDM modellek, szoftveralkalmazások)

A szakmai program törzsszáma (MMK):

01/2009/0130

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Tervező, szakértő, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

A program részvételi díja (bruttó):

12.000,- Ft/fő

A szakmai program jellege, időtartama:

Szakmai előadás, 6x45perc

Az előadó(k) megnevezése:

Dr. Vattai Zoltán András (zvattai@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása, teszt

Tartalom, tematika:

A program a hálós időmodellek alap-ötleteinek, fogalmainak, építőipari alkalmazási lehetőségeinek, magyar- és angol nyelvű szóhasználatának áttekintésével kíván segítséget nyújtani az építőipari beruházások megvalósításában közreműködő- és a modern időtervezési technikák iránt érdeklődő, illetve azokkal közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek számára. A tematika érintőlegesen kitér a hálós idő- és projektmodellezés számítástechnikai támogatásának gyakran felmerülő kérdéseire is.

1-2. óra: A hálós időmodellek történeti áttekintése, alap-ötletek, fogalmi meghatározások, számítási módszerek, adatok és eredmények értelmezése, angol/magyar szóhasználat;

3-4. óra: Hálós modellek segítségével vizsgált további projekt-jellemzők: bizonytalanság, költség-idő változatok, erőforrás-allokáció, naptárosítás, naptári megkötések;

5-6. óra: Hálós időmodell felépítése, aktualizálása, beavatkozási lehetőségek feltárása – közös feladatmegoldás; kiadott/választott építési feladat 15-20 tevékenységes időmodelljének megfogalmazása – teszt feladat.

Az előadások vetített anyagának követéséhez és saját jegyzetek készítéséhez, minden résztvevő a tanfolyam elején segédletet vehet át.