Csak magyarul

Ingatlanfejlesztés specializáció

Tájékoztató aspecializációról 2022.05.31. 16:30 K224

Miről szól?

Az ingatlanfejlesztés célja nem más, mint az épített környezet jövőbeli alakulásának egyfajta meghatározása: mit és kinek építsünk, hogyan gazdálkodunk az épületekkel? Az ingatlanfejlesztés része az építési célú fejlesztések műszaki, gazdasági, intézményi és jogi problémáinak felismerése, azok kölcsönhatásban történő vizsgálata, döntés-előkészítés és -támogatás. Ide tartozik még az ingatlanfejlesztési folyamatok szereplői közötti kommunikáció megteremtése, az együttműködés irányítása az erőforrások optimális felhasználásával, a kockázatok megfelelő kezelésével, költség-, idő-, mennyiségi és minőségi korlátok között. A sikeres ingatlanfejlesztés eredménye egy magas esztétikai, műszaki, használati értékű, gazdasági szempontból is jól teljesítő épület, mely középületként, lakóépületként, munkahelyként a mindennapok szerves része.

MILYEN PLUSZ KOMPETENCIÁK, TÖBBLETTUDÁS SAJÁTÍTHATÓ EL A SPECIALIZÁCIÓN?

Célunk olyan építészmérnökök képzése, akik képesek az épített környezet alakításához tartozó, ingatlannal kapcsolatos fejlesztési és gazdálkodási műveletek ellátására. Ehhez hozzá tartozik az ingatlanfejlesztési, építési beruházási, építészeti tervek kidolgozása, valamint a fenntartási, üzemeltetési, bővítési és építési projekteknek a fejlesztés ötletétől az építmény működtetéséig tartó tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, továbbá az ingatlanfolyamatok menedzselése. A specializáción az átlagosnál mélyebb ismeretek és magasabb szintű képességek szerezhetők az építéstechnológia, beruházás-szervezés, ingatlanfejlesztés, építési jog és építésgazdaságtan, épületfenntartás és épületrehabilitáció, épületvezérlés területein. A specializáción a hallgatók megismerik: (a) az ingatlanfejlesztési, ingatlangazdálkodási, ingatlan-értékesítési és egyéb szakmai és módszertani ismereteket, és az ingatlanpiac(ok) és az azt meghatározó jogi és gazdasági környezetet, (b) az ingatlanfejlesztési stratégiák előkészítését, ingatlanfejlesztési tervek kidolgozását, a projekt-megvalósítás koordinálását, a projekt-menedzsment, kommunikáció és döntéstámogatás módszereit, (c) ingatlan értékbecslés, piacelemzés, marketing, gazdasági és pénzügyi számítások, költség-haszon elemzések stratégiai tervezését, (d) az ingatlangazdálkodás, kockázatkezelés, minőség-irányítás, alapelveit

Kötelező tárgyak

Kötelezően választható tárgyak