Switch to English


Építészmérnöki kar

Pályázat alkotói szabadságra

Az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék pályázatot ír ki alkotói szabadságra 2018. november 1-től 2019. január 31-ig terjedő időszakra.

A pályázathoz leadandó egy tudományos önéletrajz és munkaterv.

A pályázat leadásának módja digitálisan, e-mailben az admin@ekt.bme.hu címre. Leadási határidő 2018. október 19. péntek 12.00 óra.

Pályázatra a Tanszék főállású alkalmazottai jelentkezhetnek. A pályázat bírálati határideje 2018. október 26.

TDK 2018

Az Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék 2018-ban is várja TDK témákkal a kutatás iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését.

A Tanszék által meghirdetett témák innen letölthetők

Amennyiben valamelyik cím elnyerte tetszésüket, kérjük, keressék meg a kiválasztott téma témavezetőjét!

Demonstrátori pályázat a 2018/2019 tanév őszi félévére

Az Építészmérnöki Kar dékánja demonstrátori pályázatot hirdet a kar tanszékein demonstrátori feladatkör betöltésére. A demonstrátori pályázat benyújtásának feltételeit a TVSZ 165. paragrafusának 5. pontja rögzíti.

A demonstrátor részletes feladatait az érintett tanszék vezetője határozza meg. A demonstrátor díjazását a TVSZ 170. paragrafusa szabályozza.

A BME hatályos TVSZ-e itt érhető el!

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24. (péntek), helye: megpályázni kívánt tanszék. A pályázatokon kérjük feltűntetni a nevet, Neptun-kódot és a képzéskódot

ÉPÍTŐIPARI SZAKMAI GYAKORLAT építész hallgatóknak

2014. január után teljesített építőipari szakmai gyakorlat elfogadása megváltozott! A részletek itt (Tantárgyaink - Építészmérnöki Kar, Magyar nyelvű, Nappali alapképzés. - Kötelező szakmai gyakorlat) találhatók

Építőmérnöki Kar