BME Építéskivitelezési Tanszék 

 

É P Í T Ő 2 0 0 0

ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY
ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK
 

 

SZERKEZET TERVEZÉS

 

1. Daruzatlan és daruzott acél szerkezetű ipari csarnokok szerkezeti felépítése

2. Darupálya tartók fajtái és méretezésük sajátosságai

3. Többszintes acélvázas épületek szerkezeti rendszerei és felépítése

4. Magasépítési acélszerkezetek kapcsolatai: kialakítás és méretezési elvek

5. Hidegen hajlított vékonyfalú szerkezetek viselkedésének jellemzői és tervezésük sajátosságai

6. Az Eurocode szerinti tervezés fő vonásai: biztonsági koncepció, igénybevétel számítás, kapcsolatok figyelembevétele a szerkezet analízise sor

7. Az Eurocode szerinti tervezés fő vonásai: keresztmetszetek, elemek, kapcsolatok

8. Előregyártott daruzott vasbeton ipari csarnokok szerkezeti kialakításának alapelvei, jellemző tartószerkezetei, erőtani számítása, merevítése, vasalási rendszere

9. Magas épületekre működő speciális terhek és hatások, a hatások modellezése, a terhek és hatások kombinációi különböző határállapotokban

10. Többszintes vasbeton keretszerkezetek igénybevételeinek meghatározására szolgáló közelítő és "pontos" eljárások összefoglalása, keretek stabilitásvizsgálata

11. A talaj és az épület kölcsönhatása, épületek alapozása, sík és mélyalapok szerkezeti kialakítása, dobozos rendszerű alapok, tárcsák, faltartók méretezése, vasalása

12. Magas épületek teherhordó szerkezeti rendszerei, teherhordó vázrendszer, téglafallal kitöltött vázrendszer, teherhordó vasbeton falrendszer szerkezeti kialakítása, méretezése

13. Nyílássorral áttört falak, vasbeton vázszerkezettel együttdolgozó falrendszer viselkedése, diszkrét és kontinuum modelljei, igénybevételei, vasalása

14. Síklemez födémek szerkezeti kialakítása, igénybevételei, teherbírás vizsgálata, vasalási rendszere, feszített vasbeton födémek méretezése, kialakítása

15. Magas épületek merevítése, merevítő magok kialakítása, a csavarásból keletkező igénybevételek meghatározása, vasalása
 

 

ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT

 

16. Ismertesse a nagyszerkezetek szerelésének sajátosságait, kitérve a szerelendő elemek jellemzőire! Milyen hatást gyakorolnak ezek a sajátosságok az építési helyszín kialakítására, és az építés időterveinek elkészítésére?

17. Ismertesse az időtervezés folyamatát, a tervezési módszereket, és ezek kapcsolatát az építési munka bonyolultsága, valamint a végrehajtó szervezet felépítése között!

18. Ismertesse az időtervezés célfüggvényeit, ezek elérésének lehetőségeit, eszközeit és algoritmusát! Foglalja össze az építési időnek a gazdasági jelentőségét! Miért jelentős a pénz időértéke?

19. Ismertesse az építőiparban alkalmazott árképzési formákat, a felhasznált adatok és információk körét! Elemezze a különféle szerződéses árformák és a költségképzés kapcsolatát!

20. Egy építési szerződés kapcsán milyen szerepet talál a jelenérték, jövőérték fogalmának? Ismertesse ezek számítási módjait! Milyen lehetőségek vannak az építőiparban az árváltozások figyelembevételére?

21. Ismertesse egy építmény elkészítésének folyamatát, a résztvevők megnevezésével, feladataik részletes ismertetésével, a készülő írásos dokumentumok tartalmának meghatározásával!

22. Milyen jelentősebb dokumentumok szabályozzák a versenytárgyalásos vállalatba adást? Ismertesse ezek tartalmának főbb elemeit! Ismertesse, majd vesse össze a különféle versenytárgyalási formák előnyeit, hátrányait, jelölje meg jellemző alkalmazási területeit!

23. A hálós időtervezés során mi a kritikusság szerepe? A gyakorlatban hogyan hasznosítaná a számított tartalékidőket? Milyen tényezőket kell figyelembe vennie a gráfon, ha a háló átfutási idejét kívánja csökkenteni? ( Térjen ki a CPM és az MPM hálókra is! )

24. Ismertesse az építési helyszínre telepítendő, avagy telepíthető ideiglenes létesítményeket, tervezésük műszaki-gazdasági szempontjait, kapcsolatukat magával az építménnyel, illetve annak közvetlen környezetével!

25. Melyek a cégalapítás feltételei, módjai? Ismertesse, hogy mely vállalkozási formának milyen gazdasági vonzatai vannak, valamint hogy azok az építési piacon milyen előnyökkel, avagy hátrányokkal járnak!

26. Ismertesse a korlátos erőforrás-kezelési módszereket, azok eszköztárát, lehetőségeit! Vizsgálja meg, hogy a kapott eredmények milyen hatással vannak az építmény kivitelezésének körülményeire!

27. Funkcionálisan egyenértékű műszaki megoldások gazdasági összevetésére milyen módszereket ismer? Ismertesse az egyes vizsgálati módszerek alap-ötleteit, alkalmazásuk feltételeit! Szemléltetésükhöz említsen jellegzetes műszaki feladatokat, döntési helyzeteket!

28. Milyen matematikai módszereket ajánlana bonyolult, összetett szempontrendszer figyelembe vételét-, avagy szakértői gárda együttes tudását igénylő döntések alátámasztására? Vázlatosan ismertesse az Ön által javasolt módszereket! Alkalmazásukra említsen építőipari, avagy műszaki vonatkozású példát!

29. A jelenlegi helyzet és az input-output peremérték-változások ismeretében milyen matematikai módszer segítségével kísérelné meg előre jelezni egy bonyolultabb elosztó-, avagy szolgáltató hálózat várható igénybevételeit? Vázlatosan ismertesse az Ön által javasolt eljárást! Alkalmazására említsen építőipari-, avagy műszaki vonatkozású példát!

 

 

É P Í T Ő   B . S c .    (Alapfokú képzés)

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT SZAKIRÁNY
ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK
 

 

Hagyományos technológiák (3 kredit)

1. Többszintes, helyszíni betonozású épületek típusai, építési illetve zsaluzási technológiái. Homlokzati (vázkitöltő) falaik és válaszfalaik beépítési, rögzítési technológiái. Falazó elemek történeti fejlődése, falazási technológiák, nyílásképzések, kiváltások, felületképzések anyagai és kivitelezési technológiái. Falazatok épületfizikája, a hőhidak fogalma, típusai, jelentőségük, energiatakarékos építési technológiák.

2. Gerendás, sűrűbordás és idomtestes, pallós és paneles födémszerkezetek jellemző típusai, szerkezeti részletei, építési technológiája, tűzvédelmi és akusztikai kérdései. Erkélyek, loggiák hőhíd-mentesítési technológiái. Talajban lévő szerkezetek szigetelése. Bitumenes és műanyag szigetelések beépítésének technológiai sorrendje. Drénezési technológiák. Utólagos vízszigetelések. Épületszerkezetek száradását elősegítő építési technológiák.

3. Alapozások típusai. Sík- és mélyalapok kivitelezési technológiái. Mélyépítési vízszigetelések, speciális mérnöki mélyépítési szerkezetek (alagút, mélygarázs, híd, veszélyes hulladéktározó) szigetelési technológiái. Hagyományos, mérnöki, és ragasztott faszerkezetek kialakítása, gyártási, kapcsolási, elhelyezési, rögzítési technológiái. Faszerkezetek felületkezelése, tűzvédelmi kérdései. Faanyagvédelmi technológiák. Faanyagú homlokzatburkolatok. Íves és forgásgörbe alakú fedélidomok, íves ablakok kialakítása.

 

Szerelt technológiák (4 kredit)

1. Többszintes, cellás vázas szerelt épületek (előre gyártott vasbeton váz, acél váz) gyártási, szállítási, szerelési és rögzítési technológiái. Merevítési technológiák. Homlokzatképzési lehetőségek.

2. Hagyományos, és átszellőztetett homlokzatok (tégla, kő és műkő- szerelt kerámia-, fém-, és egyéb elemes/sávos/táblás/kazettás burkolatok) elhelyezési és rögzítési technológiái, részletképzései. Könnyűszerkezetes fa- és acélvázas épületek szerkezeti és szakipari kialakítása, homlokzati- és tetőszerkezeti szakipari rétegfelépítései, építési technológiája, épületfizikai működése. Szerelt válaszfalak kialakítása, építési technológiája.

3. Közép- és nagyelemes szerelt építéstechnológiák (hagyományos közép- és nagyblokkos, paneles épületek szerkezeti/szakipari kialakítása és építési és felújítási technológiája, korszerű blokkos, paneles technológiák). Fokozott hőszigetelésű blokkos és pallós épületek jellemző kialakítása, épületszerkezeti és szakipari részletei, építéstechnológiája. Az energetikai számítás lépései. Energetikai-tanúsítás.

4. Csarnoképületek jellemző típusai, szerkezeti kialakítása, szakipari szerkezetei, építési technológiái. Rétegesen szerelt és paneles homlokzatképzések, tetőfedések jellemző típusai, elhelyezési és rögzítési technológiái, átszellőztetési kérdései.

 

Szakipari technológiák (3 kredit)

1. Beltéri padló és falburkolatok anyagai, jellemzői, szakipari kialakítása, technológiai kérdései. Padló- és falburkolatok használati és üzemi víz elleni szigetelése. Dilatációs megoldások. Antisztatikus és vezetőképes burkolatok kivitelezési technológiái.

Kültéri erkély-, terasz-, loggia- és térburkolatok, terasztetők, zöldtetők, parkolótetők, hasznosítatlan lapostetők rétegfelépítése, víz- és hőszigetelési megoldásai, dilatációs technikái, kivitelezésük kényes technológiai részletei.

2.  Kiselemes szilikátbázisú magastető fedések jellemző típusai, anyag- és gyártástechnológia szerinti csoportosítása, fedési módok, tetőtér beépítések szerkezetei, szakipari megoldásai, építési technológiája. Tetőfóliák beépítési módjai, rögzítési technológiák, épületfizikai viselkedés. Fokozott vízzárású magastető fedések (bitumenes, fém, műanyag) kialakítása. Bonyolult tetőfelületek és épületfizikai (páratechnikai) szempontból fokozott terhelésű magastetők rétegfelépítése, kivitelezési technológiái.

3. Rögzítési technikák és technológiák az építőiparban (belőtt, csavarozott, dűbeles, ragasztott, vegyi, stb. rögzítések, fix és mozgó/csúszó rögzítések). Üvegfalak, üvegtetők, bevilágító szerkezetek, ablakok, üvegházak, napterek kialakításának, tervezésének technológiai kérdései. Nyári hővédelem, napvédelem, üvegházhatás, a napenergia hasznosításának lehetőségei.

 

Mérnöki nagylétesítmények megvalósítása (4 kredit)

1. Ismertesse egy építési beruházás előkészítésének és megvalósításának folyamatát a közreműködők és érintettek megnevezésével; szerepük, feladataik részletes ismertetésével; a beruházás élőkészítése és megvalósítása során készülő/készítendő (jogerővel bíró) dokumentumok rövid ismertetésével!

2. Ismertesse az időtervezés folyamatát, a tervezési módszereket, és ezek kapcsolatát az építési munka bonyolultsága, valamint a végrehajtó szervezet felépítése között! Ismertesse az időtervezés célfüggvényeit, ezek elérésének lehetőségeit, modellezési eszközeit és algoritmusát! Milyen eszközöket, mutatókat ismer az ütemterv szerinti előrehaladás mérésére?

3. Ismertesse a hálós időmodellek alapvetéseit, az időelemzés által szolgáltatott információkat! Az időtervezés (erőforrás allokáció) során miként hasznosíthatók a számított határidők? Milyen műszaki meggondolások mentén módosíthatók a hálós időmodell által szolgáltatott rész- vagy teljes átfutási idők? Válaszában térjen ki az AOA, illetve AON megfeleltetésű technikákra egyaránt!

4. Ismertesse az építési helyszín berendezésének fő irányelveit, a helyszínre telepítendő, avagy telepíthető ideiglenes létesítményeket, tervezésük műszaki-gazdasági szempontjait, kapcsolatukat magával az építménnyel, illetve annak közvetlen környezetével!

 

Szerkezetek szerelésének szervezése (3 kredit)

1. Ismertesse az építési-, illetve épületszerkezetek előregyártásának (előregyárthatóságának) műszaki-, gazdasági megfontolásait; feltételeit és következményeit! Ismertesse a nagyszerkezetek szerelésének sajátosságait, kitérve a szerelendő elemek jellemzőire! Milyen hatást gyakorolnak ezek a sajátosságok az építési helyszín kialakítására, és az építés időterveinek elkészítésére?

2. Ismertesse az előre gyártott szerkezeti elemek szerelésének megkezdése előtti teendőket! (helyszín kialakításának feltételei, szerelési segédszerkezetek, mérések, ellenőrzések)! Milyen sajátos építéshelyi-, logisztikai-, és előkészítési feladatok merül(het)nek fel előre gyártott szerkezetek nagytömegű alkalmazásakor?

3. Ismertesse az építésgépesítés (erő-, megmunkáló- és szállítógépek alkalmazása, illetve alkalmazhatósága) műszaki-, gazdasági megfontolásait! Ismertesse a darukiválasztás szempontjait előre gyártott szerkezetek szerelése esetén! Milyen kapcsolata van a szerelési sorrend meghatározásának a kiválasztott daru jellegével?

 

Vállalkozás az építéskivitelezésben (3 kredit)

1. Ismertesse az építőiparban alkalmazott árképzési formákat, a felhasznált adatok és információk körét! Elemezze a különféle szerződéses árformák és a költségképzés kapcsolatát! Egy építési szerződés kapcsán milyen szerepet talál a jelenérték, jövőérték fogalmának? Ismertesse ezek számítási módjait! Milyen lehetőségek vannak az építőiparban az árváltozások figyelembevételére?

2. Milyen jelentősebb dokumentumok szabályozzák a versenytárgyalásos vállalatba adást? Ismertesse ezek tartalmának főbb elemeit! Ismertesse, majd vesse össze a különféle versenytárgyalási formák előnyeit, hátrányait, jelölje meg jellemző alkalmazási területeit!

3. Funkcionálisan egyenértékű műszaki megoldások gazdasági összevetésére milyen módszereket ismer? Ismertesse az egyes vizsgálati módszerek alap-ötleteit, alkalmazásuk feltételeit! Szemléltetésükhöz említsen jellegzetes műszaki feladatokat, döntési helyzeteket!