BME Építéskivitelezési Tanszék által oktatott tantárgyak :


Építőmérnöki Kar / Magyar nyelvű nappali képzés

Törzstárgyak

·  Szerkezet/Építés kivitelezés - tervezés

·  Szerkezet/Építés kivitelezés - vállalkozás

·  Építési menedzsment

·  Négyhetes technikusi szakmai gyakorlat

 

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT / ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT; szakirányos tárgyak

 

·  Az "ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT", illetve
"ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT" szakirány

·  Döntéstámogató módszerek

·  Mérnöki nagylétesítmények megvalósítása

·  Szerkezetek szerelésének szervezése

·  Vállalkozás az építéskivitelezésben

·  Építésgazdasági vizsgálatok

 

Szabadon választható műszaki tárgyak

 

·  Vállalkozások alapítása és vezetése

·  Ingatlanfejlesztés

 

Diplomatervezés

 

Feltételek, Témaválasztás, Példák

 

 Tanszéki Honlap, Bemutatkozunk, Elérhetőségünk, Oktatóink, Tantárgyaink, Történetünk, Hirdetmények


TörzstárgyakSZERKEZET/ÉPÍTÉS KIVITELEZÉS - TERVEZÉS
[BMEEPEKAS01, BMEEPEKSZ14]
Dr. Neszmélyi László - Sátori Sándor

Kreditpont: 

B.Sc.: 3 krp
Építő2000: 3krp

Kötelező előtanulmány:

B.Sc.:
Földművek [BMEEOGTAT14]
Vasbetonszerkezetek I. [BMEEOHSAT18]
Magasépítéstan alapjai [BMEEOMEAT20]
Épüítő2000: 
Épületszerk., épületfizika -II. [BMEEOMESZ04]
Alapozás, mélyalapozás [BMEEOGTSZ07]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 1 + 2
Építő2000: 1 + 2

Javasolt félév: 

B.Sc.: őszi (5)
Építő2000: őszi (7)

Évközi feladat / Számonkérés:

2 db részvizsga jellegű zárthely
1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Részvizsga-zárthelyik, egyéni házi feladatok, valamint az évközi folyamatos munka alapján

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai alapismeretekre támaszkodóan az építésgépesítés alapismereteinek, az időbeni- és térbeni organizáció alapjainak, alapfogalmainak megismertetése kiscsoportos foglalkozások és nagyelőadások segítségével, tervezési feladatokon keresztül.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

·  Az építési helyszín berendezésének alapelvei, építési zónak, segédüzemek.

·  Az építési helyszín tervezése ( segédüzemek, ideiglenes ellátó hálózatok és létesítmények elhelyezése ).

·  Az építőipari kivitelezés résztvevői, feladatai; Az építési munkák alapvető dokumentumai.

·  Építési munkák időtervezésének alapjai. Folyamatképzés, megjelenítés, célok, módszerek.

·  Betonozási munkák gépesítése, gépláncok összeállítása, időtervezése.

·  Földmunkák gépesítése, gépláncok összeállítása, időtervezése.

·  Alapozási és anyagmozgatási munkák gépesítése.

 

Tervezési feladat

 

·  Mérnöki létesítmény megvalósításához kapcsolódó kivitelezési idő- és építéshelyszini elrendezési terv

 

Részvizsgák

 

·  A kivitelező építőipar feladatai, közreműködői. Építésgépesítés

·  Programozási alapismeretek. Helyszínberendezés

 

Háttéranyagok

·       Tantárgyi követelmények (B.Sc., Építő2000)

·       ELŐADÁS FÓLIÁK, KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK, EGYÉNI HÁZI FELADATOK

·       ÉPÍTŐIPARI NORMAADATOK  / Monori /

·       ÉPÍTŐGÉPEK KATALÓGUSA  / Vattai - Neszmélyi - Berecz /

·       ÉPÍTŐGÉPEK KATALÓGUSA  / nyomtatható verzió ( 2.8 Mbyte ) /

·       Bacher - Dr. Lánczos - Dr. Soós : Építésgépesítés I.

·       Dr. Soós László : Építőipari gépek I.

·       Dr. Soós László : Építőipari gépek II.

·       Dr. Soós László : Emelőgépek

·       Bacher - Dr. Monori - Dr. Neszmélyi : Építésszervezés I/1 - Programozási alapismeretek

·       Dr. Kürti - Dr. Monori : Építésszervezés II - Építési helyszín berendezéseSZERKEZET/ÉPÍTÉS KIVITELEZÉS - VÁLLALKOZÁS
[BMEEPEKAS02, BMEEPEKSZ15]
Dr.Vattai Zoltán

Kreditpont: 

B.Sc.: 2 krp
Építő2000: 3 krp

Kötelező előtanulmány:

B.Sc.: Szerkezet kivitelezés - tervezés [BMEEPEKAS01]
Építő2000: Építéskivitelezés - tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 1 + 2
Építő2000: 0 + 2

Javasolt félév: 

B.Sc.: tavaszi (6)
Építő2000:  tavaszi (8)

Évközi feladat:

3 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, egyéni házi feladatok, valamint az évközi folyamatos munka alapján

Létszámkorlát:

-

 A tantárgy célja az építésszervezési, valamint építőmérnöki szakmai alapismeretekre támaszkodóan az árképzés, a beruházásszervezés, a hálós időtervezés, valamint a mérnök-gazdasági számítások alapelemeinek megismertetése kiscsoportos foglalkozások és nagyelőadások segítségével, tervfeladatokon keresztül.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

·  Költségvetés az építőiparban.

·  Árképzés, költségszámítás, organizáció.

·  Beruházási folyamat. Közbeszezési eljárás.

·  Gráftechnikai alapfogalmak és alapfeladatok.

·  Hálós időtervezés ( PERTtime, CPMtime, CPMcost, MPM/PDMtime ), időtervezési alapfogalmak.

·  Idő-, erőforrás- és költségtervezés ütemterv-hálók segítségével, időelemzés és dokumentálás.

·  Döntéstámogató módszerek. Mérnök-gazdasági számítások.

 

Tervezési feladat

 

·  Árelemzés, önköltség számítás

·  Közbeszerzési pályázati felhívás

·  Több mérnöki létesítmény egyidejű kivitelezésének hálós ütemterve

 

Háttéranyagok

·     Tantárgyi követelmények ( B.Sc., Építő2000 )

·  ELŐADÁS FÓLIÁK, HF lapok / Vattai - Neszmélyi - Neuwirth /

·  Lásd még: ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS - TERVEZÉS [BMEEPEKSZ14] -nél

·  Dr. Gyulay Judit : Az építész és építőmérnök tevékenysége a beruházások folyamatában

·  Dr. Gyulay Judit : Vállalkozás versenytárgyalás útján, közbeszerzési eljárás

·  Dr. Neszmélyi L. - Neuwirth G. : Költségszámítási és árképzési ismeretek

·  Dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezéseÉPÍTÉSI MENEDZSMENT
[BMEEPEK-K18]
Dr. Mályusz Levente

Kreditpont: 

2 krp

Kötelező előtanulmány:

Közgazdaságtan - I. [BMEGT301920]

Heti óraszám ( ea+gy ):

2 + 0

Javasolt félév: 

tavaszi (4)

Évközi feladat / Számonkérés:

1 db zárhelyi dolgozat és 1 db egyéni házi feladat

Érdemjegy:

Félév-közi zárthelyi dolgozat és egyéni házi feladat alapján

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építésszervezési és kivitelező építőmérnöki szakmai alapfogalmak, alapismeretek bevezető jellegű áttekintése, az építőipari menedzser-gondolkodás módszereinek és szempontrendszerének tájékoztató jellegű felvillantása, a menedzser szemlélet elültetése az építőmérnök hallgatók gondolkodásában.
A tantárgy előkészítő-ráhangoló szereppel is bír a tanulmányok előrehaladtával már a szamkai tárgyakra alapozó építéskivitelezési tárgyú tantárgyak-, illetve az Építési Menedzsment Szakirány ismeretanyagának előrejelzésével.

Címek az előadások tartalmából

·  Menedzsment történet az Ókortól napjainkig - Projektek a múltból

·  Az építési piac szereplői; Az építőipari menedzsment szervezete, céljai, feladatai, folyamatai

·  Szervezeti rendszer és projekt eredményesség; A tevékenységlista; Szervezeti- és tevékenység struktúra összekapcsolása ( OBS, WBS ); Építőipari normarendszerek

·  Időtervezés - I , CPM

·  Az építőipari vállalkozások tevékenységével összefüggő szerződések sarkalatos pontjai

·  Az építőipari vállalkozások hazai jogszabályi környezete;

·  Térbeli szervezés, tervezés, helyszini menedzsment

·  Időtervezés - II , MPM

·  Építőipari projektek controlling-monitoring rendszere; Minőségbiztosítás; A projekt előrehaladásának mérése

·  Időtervezés - III , PERT; Költségoptimalizálás

·  Erőforrás allokáció, (erőforrás-) kapacitás-korlátos időtervezés

·  Költségtervezés, pénzfolyam tervezés, beruházás finanszírozás

·  A projektmenedzser feladata - Esettanulmány

·  Számítástechnika az építőipari kivitelezésben; Beszerzés, tendereztetés, információ menedzsment

Háttéranyagok:

·       ELŐADÁS FÓLIÁK, HF. / Mályusz /

·       Dr. Gyulay Judit: Az építész és építőmérnök tevékenysége a beruházások folyamatában ( J 85004 )

·       Hajdu M. - Klafszky E.: Hálós tervezési technikák az építések tervezésében és irányításában ( J 85005 )

·       Hira N. Ahuja - S. P. Dozzi - S. M. Abourizk: Projekt Management: Techniques in planning and controlling construction projects

·       Projektmenedzsment, Szerk: Dennis Lock, Panem Kiadó, 1998

·       Keith Lockyer - James Gordon: Projektmenedzsment és hálós tervezési technikák, Kossuth Kiadó, Bp. 2000

·       Garold D. Oberlender: Projekt Management for Engineering and Construction, McGraw-Hill

·       Roy Pilcher: Principles of Construction Management, McGraw-Hill

·       Keith Lockyer - James Gordon: Critical Path Analysis

·       Projektmenedzsment szótár: www.pmsz.hu

·       Project Management Body of  Knowledge (PMBOK): www.pmi.org

·       ISO 10006: Guidelines to Quality in Project Management: www.iso.ch

·       ISO 8402,1994: Minőségmenedzsment és minőségbiztosítás, értelmező szótár

·       ISO 9004-1,1994: Minőségmenedzsment és minőségbiztosítási rendszer elemei, I. rész: IrányelvekNÉGYHETES TECHNIKUSI SZAKMAI GYAKORLAT
[BMEEPEKSIM2]
Dr. Neszmélyi László

Kreditpont: 

0 krp ( kritériumtárgy )

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés - Tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

-

Javasolt időzítés: 

A 8. és a 9. félév közötti nyáron ( július-augusztus)

Évközi feladat / Számonkérés:

-

Aláírás:

A gyakorlatról készített tanulmány alapján

Létszámkorlát:

-

A tárgy célja az egyetemen tanult építőmérnöki szakmai alapismeretek kivitelezési gyakorlatban való alkalmazásának megismerése. A munkahelyre jellemző építéstechnológiák, gépesítési módok, térbeni-, és időbeni organizációs megoldások, a munkahelyen az építésben közreműködő résztvevők ( építtető-tervező-kivitelező ) kapcsolattartásának tanulmányozása.

Kiegészítő információk

·      A gyakorlatot a hallgatóknak elsődlegesen építőipari kivitelezéssel foglalkozó-, illetve abban közreműködő vállalatoknál, szervezeteknél, technikusi jellegű munkakörben-, illetve feladatokkal kell lefolytatniuk. A hallgatók által jelzett ("hozott") munkahelyeket konzultációk alapján általában elfogadjuk, de amennyiben szükséges a Tanszék a munkahelyek felderítésében is közreműködik. Csakúgy mint a hazai munkahelyeket, a legalább 4 hetes külföldi gyakorlatokat ( pl. IAESTE kereteken belül szervezett tanulmányutakat ) is elfogadjuk.

·      A gyakorlat adminisztrációjával kapcsolatos teendőkről a hallgatók a félév során kapnak tájékoztatást. A gyakorlatról a hallgatóknak a 9. félév első két hetében leadandó, hozzávetőlegesen 15-20 oldal terjedelmű tanulmányt kell készíteniük, melynek értékelése alapján a Tanszék aláírásával ismeri el a kijelölt követelmények teljesítését

Háttéranyagok

·       TÁJÉKOZTATÓ ÉS ŰRLAPOK,  Dr. Neszmélyi László


 


 

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT / ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT
szakirányos tárgyak


 

Az "ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT" (B.Sc.), illetve
"ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT" (Építő2000) szakirány

Az ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT (B.Sc.) szakirány- és ezen belül az építési menedzsment tárgykörében meghírdetésre kerülő szakirányos tárgyak felvételét az ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR a Kari Oktatási Bizottság és a Kari Tanács jóváhagyásával, valamint a szakirány gondozásában közreműködő ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK egyetértésével az előtanulmányi rend kiegészítéseként az alábbiak szerint szabályozza:

ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT SZAKIRÁNY

   

HALLGATÓI REGISZTÁCIÓ, létszám korlátozások


A hallgatók jelentkezésének elfogadásáról, illetve elutasításáról az Építéskivitelezési Tanszék az induló félévet megelőző regisztrációs időszakban a Tanszék előtti hirdetőtáblán kifüggesztett hirdetményében ( “Hallgatói tárgyfelvétel és előzménylista" ) értesíti a hallgatókat.


Az
ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT (Építő2000) szakirány, mint fő- illetve mellék szakirány-, ezen belül pedig a szakirányos tárgyak felvételét az ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR a Kari Oktatási Bizottság és a Kari Tanács jóváhagyásával, valamint a szakirányt gondozó ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK egyetértésével az előtanulmányi rend kiegészítéseként az alábbiak szerint szabályozza:

ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT, mint MELLÉK SZAKIRÁNY

ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT, Diplomatervezés és SZAKIRÁNY

HALLGATÓI REGISZTÁCIÓ, létszám korlátozásokDÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK
[BMEEPEK-SR1]
Dr. Mályusz Levente

Oktatott szak, Képzési szakirány: 

Építőmérnöki Szak, Építési menedzsment szakirány

Kreditpont: 

4 krp

Kötelező előtanulmány:

Műszaki informatika [BMEEOFT-K11]

Heti óraszám ( ea+gy ):

3 + 1

Javasolt félév: 

6-10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat:

6 db számítási-modellezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, valamint évközi modellezési-számítási feladatok alapján

Létszámkorlát:

 -

A tantárgy célja a mérnöki gyakorlatban, a beruházások előkészítése és lebonyolítása során használt és alkalmazható gazdasági, matematikai modellek bemutatása és alkalmazási szintű megismerése a kiadott 6 darab számítási-modellezési feladaton keresztül.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

·  Gráfelméleti alapfeladatok, címkézési technika. (i) Minimális út - maximális potenciál feladat, (ii) Maximális folyam minimális vágás feladat.

·  Szállítási feladat, variánsai és alkalmazásai. Egy megoldó algoritmusa (magyar módszer).

·  MPM tervütem hálózat idő- és költségtervezési modellje.

·  Tartalék idők fogalma, szerepük és felhasználási lehetőségük.

·  Lineáris programozási feladat. Termelési és értékesítési modellek.

·  Többtényezős értékelési módszerek. (Bridgman modell, Arimoto-Blahut módszer).

·  Csoportos döntés kiértékelése.

·  Sztochasztikus modellek. Bayes típusú döntési módszerek és modellek: (i) Ras módszer, (ii) Gravity modell.

·  Pénz időértéke. Egyenértékűségi összefüggések.

·  Pénzfolyamok, nettó jelenérték analízis.

·  Belső megtérülési ráta vizsgálata.

·  Tőke befektetések allokálása optimalizációs módszerekkel.

·  Kockázatelemzés, bizonytalanságok becslési módszerei.

·  Portfólió modellek.

Háttéranyagok

·       Tantárgyi követelmények (Építő2000)

·       Többtényezős kiértékelés, oktatási segédlet, Klafszky

·       Döntéstámogató módszerek I., segédlet, /Mályusz/MÉRNÖKI NAGYLÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA
[BMEEPEKASD4, BMEEPEK-SR2]
Dr.Vattai Zoltán - Dr. Neszmélyi László

Oktatott szak, Képzési szakirány: 

B.Sc.: Építéstechnológia és menedzsment szakirány
Építő2000: Építési menedzsment szakirány

Kreditpont: 

B.Sc.: 4 krp
Építő2000: 5 krp

Kötelező előtanulmány:

B.Sc.: Szerkezet kivitelezés - vállalkozás [BMEEPEKAS02]
építő2000: Építéskivitelezés - Vállalkozás [BMEEPEKSZ15]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 2 + 2;
Építő2000: 2 + 8

Javasolt félév: 

B.Sc.: 7 - 8 ( minden félévben meghirdetésre kerül )
Építő2000: őszi (9)

Évközi feladat:

1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, házi feladat, valaminti évközi folyamatos munkavégzés alapján

Létszámkorlát:

B.Sc.: 30
Építő2000: 60

A tárgy a mérnöki nagylétesítmények megvalósítási folyamatát és annak jelentősebb fázisait vizsgálja. Elméleti tananyaga és tervezési gyakorlatai elsősorban műszaki előkészítői, létesítményfelelősi mérnöki feladatok ellátására készítik fel a hallgatókat. Bemutatja az idő-, költség- és kapacitástervezés menetét, a speciális technológiai és gazdasági feltételek kezelésének lehetőségeit. A tananyag kitér a fenti feladatok elvégzését segítő járatos szoftverek bemutatására, a számítástechnikával „lefedett” mérnöki feladatok áttekintésére is.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

·  A műszaki- és szervezési tervek összefüggései.

·  Az építési folyamat időtervezésének koncepcionális kérdései.

·  Folyamatképzés; erőforrások és munkamennyiségek.

·  Korszerű időtervezési technikák áttekintése.

·  Hálótechnikai ismeretek elmélyítése.

·  Ütemtervek és kapcsolódó dokumentumaik.

·  Számítógéppel segített idő- és erőforrástervezés.

·  Az építési munkahely berendezésének koncepcionális kérdései.

·  Az építési folyamatok ellátó bázisai, segédüzemek.

·  Ideiglenes létesítmények, raktárak, közművek.

·  Megvalósításhoz kapcsolódó költségtervek.

·  Több építési feladat (helyszín) egyidejű kezelése.

·  Kombinatorikai modellek az építőipari menedzsmentben.

·  Mérnöki nagylétesítmények megvalósításának tapasztalatai.

Tervezési feladat

·  Mérnöki témájú építményhez ( pl. csarnok, híd, út ) időtervezési-, helyszínberendezési-, illetve költségtervek készítése

Háttéranyagok

·       Tantárgyi követelmények (B.Sc., Építő2000)

·       ELŐADÁS FÓLIÁK  / Vattai - Neszmélyi - Takács /SZERKEZETEK SZERELÉSÉNEK SZERVEZÉSE
[BMEEPEKASD5, BMEEPEK-SR3]
Poles János - Sátori Sándor

Oktatott szak, Képzési szakirány: 

B.Sc.: Építéstechnológia és menedzsment szakirány
Építő2000: Építési menedzsment szakirány

Kreditpont: 

B.Sc.: 3 krp
Építő2000: 3 krp

Kötelező előtanulmány:

B.Sc.: Szerkezet kivitelezés - vállalkozás [BMEEPEKAS02]
Építő2000: Építéskivitelezés - Tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 2 + 1
Építő2000: 2 + 1

Javasolt félév: 

B.Sc.: 7 - 8 ( minden félévben meghirdetésre kerül )
Építő2000: 8 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat:

1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Egyéni tervezési feladat alapján

Létszámkorlát:

30

A tárgy témája (elsősorban vasbeton) mérnöki műtárgyak szerelésének tervezése, az építési sorrend meghatározása, a szerelési helyszín berendezése, valamint a szerelési segédberendezések- és gépi berendezések kiválasztási szempontjainak áttekintése.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

·  Az építési szerkezetek fejlődése, a szerkezetek felbontása, felbontásának szempontjai, a csomópontok kialakítása.

·  A szerkezeti elemek megfogása ( megfogási pontok tervezése erőtani- technológiai    szempontokból, felszakításkor, szállításkor, szerelési helyzetben ).

·  Az emelési segédszerkezetek. Az egyes szerkezeti elemtípusokhoz használatos himbák, rögzítő és egyéb szerkezetek.

·  Az elemek szállításával kapcsolatos feladatok ( útvonal megválasztás szempontjai, szállítóeszközök, szállítási segédszerkezetek );

·  A szerkezetek tárolása, az építési helyszín berendezése különböző szerelési technológiák esetén.

·  Az előszerelés szükségességének vizsgálata, lehetőségei. Az építési terület, és az előszerelés helyszínének kapcsolata, berendezése.

·  A szerelési sorrend meghatározásának szempontjai, a szerelési sorrend- és az építési terület kölcsönhatása.

·  Az egyes szerkezeti elemek emelése. Az előregyártott elemek, és az emelés gépi berendezéseinek helyzete különböző szerkezeti elemek esetén.

·  Az előregyártott elemek kapcsolatainak kialakítása.

·  Az építési munkahely megtervezése ( ideiglenes úthálózat, elemdepóniák helyzete, a daru(k) mozgása, letalpalási helyeinek megtervezése )

·  A szereléstechnológiai műszaki leírás fejezetei, tartalmi követelményei.

Tervezési feladat

·  Előregyártott mérnöki műtárgy ( pl. csarnoképület ) megvalósítási terve

Háttéranyagok

·      Tantárgyi követelmények (B.Sc., Építő2000)
ELŐADÁS FÓLIÁK  / Poles - Sátori /VÁLLALKOZÁS AZ ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSBEN
[BMEEPEKASD6, BMEEPEK-SR4]
Dr. Neszmélyi László - Sátori Sándor

Oktatott szak, Képzési szakirány: 

B.Sc.: Építéstechnológia és menedzsment szakirány
Építő2000: Építési menedzsment szakirány

Kreditpont: 

B.Sc.: 3 krp
:pítő2000: 2 krp

Kötelező előtanulmány:

B.Sc.: Szerkezet kivitelezés - vállalkozás [BMEEPEKAS02]
Építő2000: Építéskivitelezés - Vállalkozás [BMEEPEKSZ15]

Heti óraszám ( ea+gy ):

B.Sc.: 2 + 1
Építő2000: 2

Javasolt félév: 

B.Sc.: 7 - 8 ( minden félévben meghirdetésre kerül )
Építő2000: 8 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat:

1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, házi feladat, valamint évközi folyamatos munkavégzés alapján

Létszámkorlát:

30

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai ismeretekre támaszkodóan, építőmérnökök számára szükséges vállalkozói, projekt menedzseri ismeretek elméleti és gyakorlati feladatainak feldolgozása.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

·  Az építési vállalkozás megvalósítási folyamatában résztvevők, feladataik, kapcsolatuk.

·  A vállalatba adás módja, közbeszerzési törvény, nemzetközi kitekintés / FIDIC.

·  Az építési munka műszaki előkészítése, ajánlatkészítés formái, módszerei, információs rendszere.

·  A vállalási ár kialakítása, az azt befolyásoló tényezők. A bank szerepe a vállalkozás működésében.

·  A szerződések tartalma, információs rendszere.

·  Az építési munkahelyen használt dokumentumok ( építési napló, felmérési napló vállalkozásokhoz kapcsolódó ügyviteli feladatok ).

·  Számlázási formák, az infláció hatásának figyelembevételi lehetőségei.

·  Az építmény átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok, dokumentumok. Garancia, jótállás, minőségbiztosítás a kivitelezett létesítményeknél.

Tervezési feladat

·  Mérnöki témájú építmény tervei alapján tenderkiírási-, valamint ajánlatadási dokumentáció készítése.

Háttéranyagok

·       Tantárgyi követelmények (B.Sc., Építő2000)

·       ELŐADÁS FÓLIÁK, Hallgatói előadásokÉPÍTÉSGAZDASÁGI  VIZSGÁLATOK
[BMEEPEK-SR6]
Dr. Vattai Zoltán

Kreditpont: 

2 krp

Javasolt előtanulmány:

Építéskivitelezés - Tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

2 + 0

Javasolt félév: 

8 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat / Számonkérés:

2 db részvizsga jellegű zárthely

Érdemjegy:

Évközi részvizsga jellegű zárthelyik alapján 

Létszámkorlát:

-

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai ismeretekre támaszkodóan, az építész- és építőmérnökök számára is hasznos építésfinanszírozási-, gazdasági-, gazdaságossági alapfogalmak és számítási módszerek áttekintése, használatának begyakorlása. A tantárgy tematikailag két, egy-egy zárthelyi dolgozattal lezárt egységre ( 1. Alapfogalmak, alapvető számítási módszerek; 2. Gazdasági összehasonlító módszerek, gyakorlati számítások ) tagolódik. Az ismeretek elmélyítését, begyakorlását esattanulmányok, ingatlanfejlesztésekhez kötődő számítási-értékelési feladatok segítik.

Címek az előadások tartalmából

·  Költség-idő modell, Időfüggő és idő-független költség elemek

·  Építés-finanszírozási alapfogalmak és alap-konstrukciók, közvetlen és közvetett költségek

·  Mérnök-gazdasági számítások alapjai, pénzfolyamok

·  Kamat, diszkontráta, megtérülési mutatók

·  Annuitás, örökjáradék, maradvány érték, értékcsökkenési leírás

·  Numerikus összehasonlító módszerek

·  Kvázi-grafikus összehasonlító módszerek

·  Kockázat és haszon, portfólió-elméleti alapvetések

Háttéranyagok

·      Tantárgyi követelmények (Építő2000)

·      Előadás fóliák  / Dr. Vattai Zoltán /

·      Meghívott előadás: "Eklektikus közgazdaságtan" / Neszmélyi Zoltán /

·      Meghívott előadás: "Élet a beruházás után" / Neszmélyi Zoltán /

·      Megtérülési mutatók számítása - mintapélda


 

Szabadon választható műszaki tárgyak


 


VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSA ÉS VEZETÉSE
[BMEEPEK-SR5]
Dr. Telek Zoltán

Oktatott szak, Képzési szakirány: 

Építőmérnöki Szak, Építési menedzsment szakirány

Kreditpont: 

2 krp

Kötelező előtanulmány:

Építéskivitelezés - Tervezés [BMEEPEKSZ14]

Heti óraszám ( ea+gy ):

2

Javasolt félév:

8 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat:

1 db tervezési feladat

Érdemjegy:

Vizsga-zárthelyi, házi feladat, valamint évközi folyamatos munkavégzés alapján

Létszámkorlát:

30

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai ismeretekre támaszkodóan, építőmérnökök számára szükséges vállalkozói, vállalat vezetői ismeretek áttekintése elméleti feladatok és gyakorló szakemberek beszámolói segítségével.

Címek az előadások/gyakorlatok tartalmából

·  A vállalkozások jogi környezete, működésüket befolyásoló alapvető törvények. Vállalkozási formák.

·  A vállalkozások alapításának menete, feltételei.

·  A számviteli törvénynek a vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb elemei. A mérleg felépítése, információ tartalma. Alapvető pénzügyi folyamatok.

·  A vállalkozói belső információs rendszer, az operatív irányítási rendszer eszközei.

·  A vállalkozásokat érintő adózási, társadalombiztosítási törvények. A vállalkozások megszüntetése, csőd, végelszámolás.

·  Működő vállalkozások tapasztalatai.

Tervezési feladat

·      Vállalkozásokhoz kötődő mérnöki témájú összefoglaló tanulmány készítése.

Háttéranyagok

·       ELLENŐRZŐ ELMÉLETI KÉRDÉSEKINGATLANFEJLESZTÉS
Dr. Hajnal István

Kreditpont: 

2 krp

Javasolt előtanulmány:

Építéskivitelezés - Vállalkozás [BMEEPEKSZ15]

Heti óraszám ( ea+gy ):

2 + 0

Javasolt félév: 

9 - 10 ( minden félévben meghirdetésre kerül )

Évközi feladat / Számonkérés:

-

Érdemjegy:

Félév-végi vizsga-zárthelyi alapján

Létszámkorlát:

40

A tantárgy célja az építőmérnöki szakmai ismeretekre támaszkodóan bemutatni a nemzetközi szakirodalomban és gyakorlatban külön szakágat képező ingatlanfejlesztés témaköreit, módszereit és hazai lehetőségeit.

Címek az előadások tartalmából

·  Ingatlanfejlesztés és „ingatlanipar”. Definíciók.

·  Ingatlanközvetítés, bérbeadás: hazai és nemzetközi gyakorlat.

·  Ingatlanjog.

·  Ingatlanértékelés módszerei.

·  Ingatlanfejlesztési megvalósíthatósági tanulmányok tartalma és formája.

·  Ingatlanfejlesztési projektek menedzsmentje.

·  Ingatlan-hálózatok fejlesztése.

·  Ingatlangazdálkodás, facility management ( létesítménygazdálkodás ).

·  Gazdálkodás ingatlanportfóliókkal.

·  Számítógépek alkalmazása az ingatlangazdálkodásban ( SAP ).

·  Esettanulmányok


 

Diplomatervezés


 


DIPLOMATERVEZÉS
[BMEEPEK...., BMEEPEKDIPL]
Dr. Vattai Zoltán - Dr. Neszmélyi László

Előtanulmányok, Feltételek

        Lásd: "ÉPÍTÉSI MENEDZSMENT", illetve "ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIA ÉS MENEDZSMENT" szakirány

Témaválasztás

A Tanszékünkön készítendő diplomaterv - a Tanszék profiljának megfelelően - eredendően az építőipari kivitelezéssel, gazdálkodással, döntéshozatali problémákkal kell hogy foglalkozzék. A konkrét témaválasztásnál többnyire a kivitelezésben éppen aktuális problémák, projektek kínálatából indulunk ki. Ez lehet éppen bevezetés alatt álló gazdálkodási-, szabályozási mechanizmus, fejlett döntéstámogató metódus, tervezett-, vagy már kivitelezés alatt álló, de még be nem fejezett építőmérnöki projekt ( infrastruktúrális fejlesztés, irodaépület, ipari épület ) időbeli és építéshelyszini térbeni organizációjának terve, stb., melyhez külső konzulensnek az adott problémakörrel felelősen foglalkozó szakembert ( építésvezetőt, vállalati vezetőt, projektmenedzsert ) kérünk fel.

Címek a közelmúlt sikeres diplomaterveiből

·  Kecskemét, zártsorú lakóépület technológiai és organizációs tervei, 1995

·  Vatikáni Kápolna, Budapest, technológiai és organizációs tervei, 1995

·  Budapest - Hegyeshalom vasútvonal, 91+59 sz. Nádorkerti úti híd organizációs tervei,1995

·  SKF raktárbázis - Budaörs építésének részletes organizációs terve, 1995

·  Szombathely OLADI lakótelep L.7. tömb, lakóház építésének részletes org. és techn. terve, 1995

·  ATS Repülésirányíási Központ, Budapest, Ferihegy építésének munkamenetterve, 1995

·  Székesfehérvári bevásárlóközpont ( PLAZA ) technológiai és organizációs tervei,1996

·  Paksi atomerőmű átmeneti hulladéktároló technológiai és organizációs tervei, 1996

·  M5 autópálya 73+500 - 90+502 km ( Kecskemét elkerülő ) szakasz generálorg. tervei, 1996

·  METRO nagykereskedelmi áruház - Debrecen épületének részletes org. és techn. terve, 1996

·  Budapest I. Hattyú u. 14. sz. lakó- és üzletház építésének organizációs terve, 1996

·  Budapest XIII. Váci út, DUNA PLAZA bevásárlóközpont garázsépület ép. org. erve, 1996

·  Budapest, Ferihegy II. Catering konyha új épület építési-szerelési munkamenetterve, 1996

·  Budapest XII. ker. 1995 évi ingatlanforgalmi elemzése ( Budakeszi ), 1996

·  Építőipari vállalkozás és verseny németországi és magyarországi vizsgálata, 1997

·  Budapest, VI. ker. Káldy Gy. u. apartmanház technológiai és szervezési tervei, 1997

·  M3 autópálya 105,1 - 113,8 km szakasz generálorganizációs terve, 1997

·  AMP Hungária Kft. esztergomi gyárbővítés III. ütem, 1997

·  Ferihegy Repülőtér bővítés II. B. terminál építésének organizciós terve, 1997

·  ELTE déli tömb szerkezetépítésének organizációs terve, 1997

·  AUCHAN előregyártott szerkezetű csarnokának a szerkezetépítésére vonatkozó org. terve, 1997

·  Terrapark 5. és 6. épület építésének organizációs terve, 1997

·  Veresegyház téri üzletközpont kivitelezési organizációs tervei, 1997

·  Nagykovácsi, Amerikai Nemzetközi Iskola beruházási folyamatterve, 1999

·  Milleniumi Projekt, “B” műemléki épület építési-szerelési munkamenetterve, 2000

·  Az  M1-M7 autópálya 9+252 sz. körforgalmú felüljáró építési munkamenetterve, 2000

·  Bp. Megyeri út, “UTE Stadion lelátó” rekonstrukció építési munkamenetterve, 2001

·  Bp. “Forrásliget lakópark”, kijelölt tömb beruházási és építési munakmenetterve, 2001

·  Budapest XV. Szentmihályi út, ASIA Center – II. építési fázis, “Apa” épület kijelölt tömb szerkezetépítési munkálatainak munkamenetterve, 2002

·  Közbeszerzés az Európai Unióban, A közbeszerzés szabályozása, folyamata - Esettanulmány, 2003

·  Budapest XI. Szerémi út – Kaposvár utcai mélygarázs és iroda épület munkamenetterve és projekt-követési rendszer javaslata, 2003

·  ZAC Nozal Chaudron, Avenue de la métallurgie, lot ZB5, 93218 Saint Denis la plaine cédex, Franciaország, párizsi cím alatti újonnan épülő irodaépület szerkezetépítési munkálatainak munkamenetterve, 2003

·  Budapest IV. ker. Árpád út 95. társasház építési-szerelési munkálatainak munkamenettervei, 2003

·  Budapest Amfiteátrum Lakópark szerkezetépítési munkálatainak építésszervezési tervei, 2003

·  Törökbálint, „Bútor Plaza” építési-szerelési munkálatainak munkamenettervei, 2004

·  A Budapest „Millennium Városközpont Irodaépület” építésének kivitelezési organizációs tervei, 2004

·  HVB Bank Budapest V. kerület, Szabadság téri székházának részletes kivitelezési organizációs tervei, 2004

·  Homlokzati téglaburkolatok kivitelezésének vizsgálata, 2004

·  Budapest XI. ker. Info Park, “C” épület befejező- és szakipari munkálatainak munkamenettervei, 2004

·  Budapest XI. ker. Szerémi út, “T-mobil” székház szerkezetépítési-szerelési munkálatok munkamenettervei, 2004

·  Kőérberek Tóváros Sportcsarnok építési-szerelési munkálatainak munkamenettervei, 2004

·  Az M7 autópálya Balatonfenyves-Balatonkeresztúr közötti szakasz, S-59. sz. aluljáró organizációs tervei, 2005

·  Az Objektum-orientált építészeti tervezés által kínált lehetőségek kihasználása az építőipar (építéskivitelezési) projektek ütemezésénél, 2005

·  Budapest VI. ker. Mozsár u. 16, “Mozsár Trade Center” irodaház építésének megvalósítási és megvalósulási munkamenettervei - Esettanulmány, 2005

·  Makói Erdei Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola rekonstrukciójának építés-szerelési munkamenettervei, 2005

·  Paskál-Park projekt L500/B tömb kivitelezésének építés-szerelési munkamenettervei, 2005

·  A margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda bővítésének kivitelezési organizációs tervei, 2006

·  A Budapest „Pollack Mihály téri Mélygarázs” építésének kivitelezési organizációs tervei, 2006

·  Különböző kialakítású és szerkezetű családi házak technológiai változatainak műszaki-gazdasági vizsgálata, 2006

·  M7 autópálya Zamárdi-Balatonszárszó közötti szakasz, 120+732 – 122+620 km szelvények közötti Kőröshegyi völgyhíd építési-szerelési munkálatainak munkamenettervei, 2006

·  Budapest, XIV. kerület, Egressy út 27-33, “Mandala Kert” lakópark beruházás, “B” épület építési-szerelési munkálatainak munkamenettervei, 2006

·  M0 autóút Északi (Megyeri) Duna-híd generál ütem-terv szintű munkamenettervei, 2007

·  A Budaörs 4099/5 hrsz. Uszoda-Sportcsarnok építésének kiviteli organizációs tervei, 2007

·  Nagykanizsa, Dózsa György út, SMARAGD Lakópark munkamenettervei, 2007

·  M0 útgyűrű Keleti Szektor, M0-5964 és M0-5967 km sz. híd építésének generál-organizációs tervei, 2007
 

ÁLLAMVIZSGA KÉRDÉSEK