Switch to English

Kutatási cél

A kutatócsoport két területen kezdte meg a kutatást 2020 elején.

Szoftverfejlesztés

A projektek időtervezésénél és követésénél használt eljárások, modellek és algoritmusok fejlesztése. A feladat pontos leírása és az elért eredmények az Eredmények pont alatt található. A kutatási program tervezett időtartama 3 év. Az időszak végére kitűzött cél egy olyan szoftver prototípus kifejlesztése, mely képességeiben meghaladja a jelenleg az építések ütemezésére használt eszközök tudását, és alapul szolgálhat széles körben alkalmazható megfelelő front-end felülettel ellátott kereskedelmi célú alkalmazás kifejlesztésére

Automatizálási kutatási feladatok

Örökségi épületek esetében általános problémának tekinthetők a nedvesség- és sókárosodások okozta gondok. Az összetett sókárok hatékony kezelése gyakran igényli a só- és nedvességhatások folyamatainak helyszíni monitorozását, amely egyrészről időigényes tevékenység, másrészről a megfigyelők rendszeres, helyszíni jelenlétét teszi szükségessé. A kutatás célja a folyamatok automatizálása, illetve távolról való figyelő követésének lehetővé tétele.