Switch to English

A Tanszék rövid bemutatása

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karának Építéskivitelezési és Szervezési Tanszéke, mely 2001-ben ünnepelte alapításának 50. évfordulóját, az egyetem nyolc Kara közül az Építészmérnöki- és az építõmérnöki Karon folyó oktatásban vesz részt szervesen.

Fõ profilját az építés társadalmi-, gazdasági- és jogi környezetének, technológiájának, now-how -jának (építészet), elméleti kérdéseinek (menedzsment tudomány), valamint gyakorlati eljárásainak és szakmai fogásainak vonatkozásai képezik.

Szakterülete alapvetõen az építéstechnológia, az építésgépesítés, az építési menedzsment, az építés-gazdaságtan, az építõipari döntés elõkészítés, az építési jog és a létesítménygazdálkodás aktuális – a szakemberképzés, kutatás, valamint ipari hasznosítás által igényelt, meghatározó – területeit fedi le.

A Tanszék fõ profilja az oktatás. Évente több száz hallgató alapfokú- (kötelezõ), illetve szakirányos (majd szakmai tovább-) képzésében vesz részt az Építész- és az Építõmérnöki Karon külön-külön meghirdetett, több mint félszáz tantárgy gondozásával, több évfolyamon, egyidejûleg. A Tanszékkel kapcsolatba kerülõ hallgatók száma egy-egy akadémiai félév során meghaladja az 1000 fõt. A Tanszék az Építészmérnöki Karon önálló "Menedzser-építész" modult gondoz, illetve szakterülete valamennyi építész diplomamunkájában megjelenik, míg az Építõmérnöki Karon önálló szakiránynak-, az "Építési menedzsment"-nek gazdája, ahol önálló diplomafeladatot ad ki.

Az egyetemi nappali-, levelezõ-, valamint kihelyezett oktatást, illetve felkért tanfolyamokat fõállásban 1 egyetemi tanár, 4 docens, 7 adjunktus, 1 tanársegéd és 2 tanszéki mérnök segítette a 2005-ös évben, együtt a részmunkaidõben foglalkoztatott további 18 munkatárssal (adjunktussal, tanársegéddel és tanszéki mérnökkel) és számos esetileg felkért elõadóval.

A tanszék kutatási-, fejlesztési- és ipari kapcsolatai, illetve megbízásai jellemzõen kiemelt projektek elõkészítésére-, idõbeli- és térbeli tervezésére-, majd követésére (közúti- és vasúti infrastruktúra fejlesztések, ipari-, kereskedelmi-, oktatási- és kommunális beruházások, lakóingatlan fejlesztések), technológiai és felhasználói útmutatók kidolgozására (szárazépítés, állványozás, munkavédelem, idõtervezés), kézikönyvek írására (Építési mûszaki ellenõrök kézikönyve, Felelõs mûszaki vezetõk kézikönyve), döntéstámogató szoftverek fejlesztésére (idõtervezés, költségelemzés, sorrendvizsgálatok), statisztikai kimutatások készítésére (KSH, EU), építõipari trendelemzések készítésére (Bau-Data, Építési Piac, szakfolyóiratok), valamint jogszabály-elõkészítési (felelõs mûszaki vezetõ képzés) és igazságügyi szakértési (határidõ-, minõség-, pótmunka- és elszámolási viták) feladatokra irányulnak.

A Tanszék munkatársai napi oktatási-, kutatási- és megbízásos feladataikból adódóan, azokhoz kapcsolódóan, az elterjedtebb európai nyelvek (angol, francia, német, spanyol) ismeretének birtokában követik, fordítják, és gazdagítják a vonatkozó szakmai irodalmat, illetve vesznek részt a hazai- és nemzetközi szakmai-, oktatási- és tudományos fórumokon, a szakmai- és közéleti testületek munkájában.

Nyomtatható (PDF) változat

FELHÍVÁS a kari Tudományos Diákköri Konferencia Építéstechnológia és Építésmenedzsment Szekciójában való részvételre

Letölthető ismertető