Magyar BME Építéskivitelezési Tanszék 
Fõállású oktatók
English


 
 
Rostás Zoltán (1961) 
mestertanár 
 
okl. építészmérnök, BME 1985 
okl. építõipari gazdasági mérnök, BME 1989 
D:E:A:A: Programozás, közösségi beruházások, EA Paris-Villemin, 1991 
okl. ingatlangazdálkodó, ESSEC-BKEKTI-BME, 1998
 
idegennyelv tudás: tárgyal, fordít, oktat francia nyelven, tárgyal angol nyelven

szakterület:

 • Bruházások tervezése, szervezése
 • Építészeti programok készítése
 • Értékelemzés, döntéstámogatás
 • Ingatlan értékbecslés
 • PPP projektek elõkészítése
 • további kvalifikációk:
 • értékelemzés, döntéstámogatás szaktanfolyamok
 • ingatlan értékbecslõ, alap- és középfok, FÜTI-Omega, 1992
 • felsõfokú mûszaki értékbecslõ
 • oktatási, oktatásszervezési tevékenység:
 • beruházástervezés és szervezés, ingatlan gazdálkodás ( BME, BME-MTI, BKEKTI, IIR, PPE )
 • az ingatlangazdálkodás képzés felügyelõ bizottságának tagja ( ESSEC-BKEKTI-BME )
 • BME Építészmérnöki Kar Oktatási Bizottságának elnöke, a Kari Tanács tagja
 • szakmai tevékenység:
 • Országos Szakipari Vállalat, építésvezetõ (1985-1989)
 • BME Építéskivitelezési Tanszék, oktató (1989-)
 • IMSZB ( Igazságügyi Mûszaki felülvéleményezõ Bizottság ) szakreferense ingatlanfejlesztési- és értékelési szakkérdésekben (1996-2000)
 • Oktatási Minisztérium, Felsõoktatás-fejlesztési Program Technikai Bizottságának szakértõje (1999-2002)
 • CCC+Bogner kulturális tanácsadó cég, vezetõ tanácsadó ( beruházások tervezése ) (2000-)
 • Oktatási Minisztérium, PPP - Diákotthon és Felsõoktatási Infrastruktúra Fejlesztési Bizottságának szakértõje (2003-)
 • Debreceni Egyetem, Budapesti Mûszaki Fõiskola, Szegedi Egyetem, Szent Istvbán Egyetem, Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem és több más felsõoktatási intézmény Intézményi Beruházási Bizottságának tagja
 • jelentõsebb projektek:
 • Bricostore Gyõr, Budakalász, projekt menedzser, ATEBAT, 1998-1999
 • CORA áruház, Miskolc, beruházás elõkészítés, ATEBAT
 • PPP Diákotthon Beruházási Program elõkészítése és szakértõi részvétel a lebonyolításban, OM, 2003-2004
 • Állami beruházások felülvizsgálata és beruházási tanácsadás ( Nemzeti Múzeum, Szépmûvészeti Múzeum, Divatcsarnok, stb. ), NKÖM, KÖH, CCC+Bogner, 2000-
 • Belváros, Lipótváros ingatlangazdálkodási koncepciójának tervezése, CCC+Bogner ( Co.: Hajnal István )
 • jelentõsebb publikációk:
 • Építészeti programozás, kézirat, BME Építéskivitelezési Tanszék
 • Gazdaságossági számítások, kézirat, BME Építéskivitelezési Tanszék
 • Fejezetek az építés-gazdaságtanból, elektronikus jegyzet, BME Építéskivitelezési Tanszék (www.ekt.bme.hu)
 • Ingatlanfejlesztés és gazdálkodás c. könyvfejezet, Fejezetek az ingatlangazdálkodásból ( szerk.: dr. Lévai J. ), Mûegyetemi Kiadó, Budapest, 1996
 • Építészeti programozás c. könyvfejezet, Mûszaki ellenõri kézikönyv, Terc Kft., Budapest, 2002
 • Továbbá kereskedelmi forgalomba nem hozható közcélú tanulmányok, minisztériumi szakanyagok ( felsõoktatási beruházási kézikönyv, beruházási számítási mintaanyagok, fejlesztési tanulmányok ), OM
 •