Magyar BME Építéskivitelezési Tanszék
Fõállású oktatók
English


 
 
Kleknerné Dr. Nyitray Réka (1944) 
egyetemi docens 

okl. közgazdász, BKE 1968 

egyetemi doktori értekezés: "A területrendezési tervezés információs rendszere", 1973 
kandidátusi értekezés: "A gazdasági növekedés dinamikus területi tényezõi és modelljei", 1979 

 
idegennyelv tudás: tárgyal, oktat angol és német nyelven

szakterület:

 • regionális- és városrendezés, fejlesztés
 • makroökonómia - mikroökonómia
 • ökonómia az építéstudományban és az építészetben
 • építésgazdaságtan és menedzsment
 • szakmai, tudományos, közéleti tevékenység:
 • MTA Tudományos Minõsítõ Bizottság, Gazdaságtudományi Szakosztály, MTA Köztestületi tag
 • Regional Science Association USA/EU (1975)
 • Magyar Urbanisztikai Társaság ( rendes tag )
 • Bõs-Nagymarosi Beruházás Országgyûlési Szakértõi Bizottság elnök (1988-90)
 • Egészségügyi és Szociális Minisztérium, miniszteri biztos (1990-93)

 • "A nemzeti lakásépítési koncepció és a lakástörvény elõkészítése" c. kormányprogram koordinálása, irányítása
 • BME Tudományos Rektorhelyettesi Tanácsadó (1991-93)
 • Sigma Xi, USA. American Scientist Society, PR manager (1994)
 • jelentõsebb projektek, szakmai együttmûködés:
 • OMFB/SZÁMOK, "A területi információrendszer és adatbank", ÉGSZI-SZÁMOK-OTTGI (1976)
 • Országos Vízgazdálkodási Keretterv, III. Fejezet, A települések vízkészletgazdálkodása, Országos Vízügyi Hivatal és a Vízgazdálkodási Intézet együttmûködésében (1981-83)
 • Szakvélemény a Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõrendszer Beruházásának mûszaki szakértõi vizsgálatáról, Parlamenti bizottsági jelentés, Budapest, 1992
 • A nemzeti lakáskoncepció. Lakástörvény, Tárcaközi egyeztetett koncepció a lakástörvény elõkészítése számára, Budapest, 1992
 • MBA - angolnyelvû menedzser (posztgraduális) képzés a British Council, a Heriot-Watt Egyetem, Edinburgh, Skócia és a BME angolnyelvû diplomát kibocsátó közös kurzusa (1994-98)
 • jelentõsebb publikációk:
 • Transformation Tendencies of  Spatial Structures in Europe, Papers of  the Regional Science Association, Vol 60 1986 pp 69-77
 • Regional Development and Planning. Theory and Practice, tankönyv az angol nyelvû építészmérnök képzés számára, BME, 1988
 • Település - Közgazdaság - Kultúra. Településmenedzsment, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992
 • Regional and Urban Economics, Lectures of  Summer University, IRSA, Papers for University of  Glasgow, 1994
 • Public and Private Financing of  Infrastructural Projects, The Impact of  the Single European Market on Subregional Economy, European Urban and Regional Studies, Exeter, 1996
 • Economic Disparity under Condition of  European Union in Hungarian Region, ESRG, Urban and Regional Seminar, University of  Glasgow, 1996
 • A kognitív építési menedzsment, Facility Management 2000/2 pp 17-24 ( Co. Nagy Gábor )