Magyar
BME Építéskivitelezési Tanszék
Fõállású oktatók


 


egyetemi docens
e-mail: lmalyusz@ekt.bme.hu

okl. építõmérnök, BME 1990, 

MsC in Real Estate, Notthingam Trent University 2003 

okl. ingatlanszakértõ, BME 2003 

Ph.D. : "Young programozás és alkalmazása a mérnöki gyakorlatban", 1998

idegennyelv tudás: tárgyal, oktat angol nyelven, levelez spanyol nyelven

szakterület:

·Döntéstámogató modellek, Többtényezõs értékelés
·Építéskivitelezés, térbeli és idõbeli tervezés
·Mérnök-gazdasági számítások, operációkutatás

·Építõipari projektek követése, monitoring

szakmai, tudományos, közéleti tevékenység, díj:
·A Magyar Operációkutatási Társaság  tagja ( 1996 - )
·A Magyar Projekt Menedzsment Szövetség alelnöke ( 1998 - )

·Az EasternMediterraneanUniversityDepartmentofArchitecture adjunktusa ( 1998 - 1999 )

·Az AmericanSocietyof Civil Engineering /ASCE/ tagja ( 1998 - )

·Építéstudomyányi Egyesület Kivitelezési Szakosztály vezetõségi tag

·Farkas Gyula díj 1999.

·BME Kivitelezési szakmérnöki szak felelõse

·BME Építésügyi szakmérnöki szak felelõse

oktatási tevékenység

·Menedzsment törzstantárgy építõmérnökök részére, BME Építéskivitelezési Tanszék;

·Döntéstámogató modellek, BME Építéskivitelezési Tanszék

·Építésgazdasági vizsgálatok BME

·Ingatlanfejlesztés, SZIE Ybl Miklós fõiskolai kar

·BoozAllenHamilton 2001 március 1- május 31. projekt menedzsment

jelentõsebb publikációk:

·Beruházások gyorsításának vizsgálata matematikai módszerekkel, Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1995, Vol. 6 ( CoHajdu )

·A minimális és maximális átfutási idõ probléma megoldása speciálsi esetben, Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1996, Vol. 2 ( CoHajdu )

·Többtényezõs értékelési módszerek alkalmazása az építõipari beruházások elõkészítésében, Építéstechnológia - építési menedzsment konferencia, szekció elõadás, Szabadka, 1997 ( CoKlafszky )

·Az exponenciális programozás, mint a lineáris programozás egy analitikus közelítése, Alkalmazott Matematikai Lapok, 1999 ( CoKlafszky )

·A lineáris programozás analitikus közelítése Young programozással, Új utak a magyar operációkutatásban, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1999, pp. 144-167. Co. Kas, Klafszky )

·Rácsos tartók állapotvizsgálata, Új utak a magyar operációkutatásban, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1999, pp. 305-323. Co. Kas, Klafszky )

·YoungProgrammingDualityandAlgorithmEncyclopediaofOptimizationEd. C. Floudasand P. PardalosKluwerAcademic Publisher, 1999 ( Co. Kas, Klafszky )

·YoungProgramming, EMU AD 99-01, 1999, ( Co. Kas, Klafszky )

·Onthemultiattributedecisionmodelsinrealestateappraisal, Ingatlanértékelés, 1999, ( Co. Hajnal )

·Equilibriumconditionsoftrusses,PublUnivOf Miskolc, Series D. NaturalSciencesVol 39. Mathematics, 1999, pp.47-56. Co. Kas, Klafszky )

·Építõipari konjunktúra jelentések negyedévente 1999-tól folyamatosan (Springer Média Kft.)

·ConvexprogramsbasedontheYounginequalityanditsrelationtolinearprorammingCentralEuropean Journal ofOperationsResearchandEconomics,vol. 7., 2000, pp. 291-304. Co. Kas, Klafszky )

·ApproximationofLinearProgramsbyBregman’s DF projections,European Journal ofOperationalResearch, 126(2000), 69-79. Co. Kas, Klafszky )

·Aneffecientnetworkflowalgorithmfor MPM/PDM LeastCostSchedulingProblem, VI. Organizationtechnologyandmanagementinconstruction 17-20 September, 2003 ModcenickaDragaProceedingpp. 190-199.

·Lakáspiaci elõrejelzés tanulmány, NRC Kft. 2004

·A Költségtervezési "time-costtrade-off" feladat általánosítása és megoldása, Alkalmazott Matematikai Lapok, 2004, Vol. 21. 1-13.

·2005 Monoton növeked? költségfüggvény? tevékenységek alkalmazása a költségtervezési „time-costtrade-off” feladatban, Alkalmazott Matematikai Lapok,Vol 22.

·A network flow algorithm for time-cost trade-offs with technological decision Zadar, VII. ConferenceSeventhInternationalConferenceOrganizationTechnologyandManagementinConstruction 2006, Proceeding 128-137 (Co. Csordás Helga)

·A Unified Approach to the Multi Attribute Decision Models Based on Young Programming Zadar, VII. ConferenceSeventhInternationalConferenceOrganizationTechnologyandManagementinConstruction 2006 Proceeding 110-119

·Lakáspiaci elõrejelzés tanulmány, NRC Kft. 2004

jelentõsebb projektek:

·Építõipari konjunktúra jelentések negyedévente 1999-tõl 2003 áprilisig (Springer Média Kft.)

·NATO fejlesztés? katonai repül?terek a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, Generál és Kiviteli ütemtervek, 2001-2203.

·Széchenyi Terv-2 Plusz projektek monitoring vizsgálata, szakértés, 2002. Óbuda- Újlak Rt.

·Az Európai Összehasonlítási Program részét képezõ építési reprezentánsok 2003. évre vonatkozó árkalkulációja, KSH 2003

·Zengõi 3d radarobjektum lehetséges megvalósítási alternatívái 2005, HM ( CoGreskovics S., Neszmélyi L., Poles J.)

·az M0 autópálya keleti szektor, projekt monitoring (CoBerecz T.)

·a 4 sz. fõútVecséselkerülõ szakasz, projekt monitoring (CoBerecz T.)

·Az Európai Összehasonlítási Program részét képezõ építési reprezentánsok 2005. évre vonatkozó árkalkulációja, KSH 2005 ( Co., NeszmélyiL.)

·tubes 3d radarobjektum lehetséges megvalósítási alternatívái 2006, HM ( CoGreskovics S., Neszmélyi L.,Poles J.)

·az M0 autópálya keleti szektor (59+800-68+700) 3.sz.fkl.út-M3 autópálya között, bázisütemterv véleményezés 2006

·Az Európai Összehasonlítási Program részét képezõ építési reprezentánsok 2007. évre vonatkozó árkalkulációja, KSH 2007 ( Co., NeszmélyiL.)

·Építési árkalkulációk módszertani leírása Eurostat 2007 ( Co., NeszmélyiL.)

jelentõsebb konferenciák:

·TH and CTH programmingSeminaratHungarianResearchInstituteof Computer ScienceandApplication (SZTAKI), 21/10/1995.

·Trusses, 1995. Miskolc VII. HungarianMechanicsConference.CoKlafszky E.

·TrusseswithSpecialConstitutiveRelationsJerusalemjuly 3-7./1995. Izrael., (CoE.Klafszky)

·Changingthe Project durationinPrecedenceDiagramming,Jerusalemjuly 3-7./1995. Izrael. (Co.Hajdu M.)

·primal-dualalgorithmfortheYoungprogrammingMátrafüredmarch 25-27./1996. Hungary.( Co. Kas, Klafszky )

·Youngprogramminganditsapplication,, SeminaratTechnicalUniversityofDelft, 7/5/1997.

·Youngprogrammingananalyticalapproximationoflinearprogramming, aug. 9-15./1997. Lausanne. ( Co. Kas, Klafszky )

·Youngprogramminganditsapplication, Eötvös Lóránd UniversityofArtsandSciencesOperationResearchSeminar, 9/10/1997.

·Equilibriumconditionsoftrusses, XVII. EuropeanConferenceonOperationalResearch, Budapest, July 16-19, 2000.

·LeastCostSchedulingonextended CPM network, XVII. EuropeanConferenceonOperationalResearch, Budapest, July 16-19, 2000.

·A network flow algorithm for time-cost trade-offs with technological decision Zadar, VII. ConferenceSeventhInternationalConferenceOrganizationTechnologyandManagementinConstruction 2006, (Co. Csordás Helga)

·A Unified Approach to the Multi Attribute Decision Models Based on Young Programming Zadar, VII. ConferenceSeventhInternationalConferenceOrganizationTechnologyandManagementinConstruction 2006 

hivatkozások: