Magyar BME Építéskivitelezési Tanszék
Félállású oktatók
English


 
 
Dr. Majnik József (1953) 
mérnök

okl. építészmérnök, BME 1977 
okl. építõipari gazdasági mérnök, BME 1983 
okl. minõségügyi szakmérnök, BME 1999 

egyetemi doktori értekezés: "Az épületfenntartás makroszintû tervezése", 1986

idegennyelv tudás: tárgyal német nyelven, levelez angol nyelven

szakterület:

 • Tartószerkezeti-, erõtani tervezés
 • Építéstechnológia, építéskivitelezés
 • Építõipari gazdaságtan, építésmenedzsment
 • Minõségbiztosítás, minõségmenedzsment
 • szakmai, tudományos, közéleti tevékenység:
 • IPARTERV, statikus tervezõ (1977-80)
 • VGV, osztályvezetõ (1980-81)
 • BME Építéskivitelezési Tanszék, oktató (ösztöndíjas 1981-83, tanársegéd 1983-86, majd adjunktus 1986-99)
 • BME Rektorhelyettesi Tanácsadó (1992-97)
 • Budapesti Egyetemi Szövetség, K+F menedzser (1991-97)
 • Pest Megyei Közigazgatási Hivatal, fõtanácsos (1999-)
 • Magyar Mérnöki Kamara, tag
 • Magyar Építész Kamara, tag
 • Vezetõ statikus tervezõ, magasépítési mûszaki ellenõr
 • TÜV-ÖSTERREICH (Wien) bejegyzett minõségügyi szakértõ
 • Építéshatósági Szakmai Kollégium Elõkészítõ Bizottság, tag
 • jelentõsebb projektek, szakmai együttmûködés:
 • HM. Hangár és laboratórium, engedélyezési és kiviteli terv, Kecskemét, statikus tervezés (1978-80)
 • AKV. Szociális épület és mûhelycsarnok, engedélyezési és kiviteli terv, Orosháza (1977-79)
 • MSV. Magasraktár kiviteli terv, Budapest, statikus tervezés (1978-79)
 • OHVI átkötõ híd pályázati terv társszerzõ (1979)
 • MGTSZ major és gabonatároló, út, híd engedélyezési és kiviteli terv (1986-88)
 • Arany János Gyermekszínház rekonstrukciója, statikus társtervezés (1986-87)
 • Hotel Rubin szálloda, II. ütem, statikus tervezés (1986-87)
 • Mintegy 60 lakóépület, hétvégi ház, építészet és statikai engedélyezési és kiviteli terve (1977-90)
 • VIDEOTON sárbogárdi csarnok megerõsítés statikai terve (1983-84)
 • FTR-OÉR lakóépület-nyilvántartási rendszer kifejlesztése, FÜTI témavezetõ (1986-87)
 • BKV telepek komplex rehabilitációja, kutatás és rendszerterv (1984-85)
 • MÁV épületállomány nyilvántartási rendszer (1986-89)
 • Panelos építés szerkezetszerelési és befejezõ munkáinak operatív programozása HOPIR (1981-83)
 • HÉBEL-YTONG szerkezeti rendszer alkalmazástechnológiai kézikönyv (1991-93)
 • A felsõoktatás minõségmenedzsmentje, a záróvizsga, kutatás a MAB részére (1997-99)
 • jelentõsebb publikációk:
 • A komplex könnyûszerkezetes építési rendszerek és hazai megvalósításuk, elõadás a XIII. OTDK-n, Szeged (1977 Szeged)
 • Épületállományok rendszerelvû fenntartás-tervezése, elõadás az SZ.V.T.T. üzemfenntartás-szervezési konferencián (1988, pp: 73-80)
 • Segédlet építészmérnök hallgatók részére, kézirat, BME (1986-92)
 • Planung der Erhaltung des Baubestands, ein Simulations-modell zur Förderung der Volkswirtschaftlichen Planung, Periodica Politechnica Vol. 33. Nos 1-2. 1989. pp: 47-57
 • Felsõfokú gazdasági ismeretek az építésügy gyakorló mérnökeinek, Referenciák lapja III. évf. 2. szám 1998. pp: 157-158
 • Újra indul az Építõipari Gazdasági Mérnöki Szak a BME-n, Építésügyi Szemle 1999/1. pp: 22-24
 • A záróvizsga a magyar felsõoktatásban, Magyar felsõoktatás 1999/5-6. pp: 49-51
 • Minõség az építésben, egyetemi jegyzet, társszerzõ, 1999
 • Minõségmenedzsment a magyar felsõoktatásban, Magyar felsõoktatás 2000/5-6. pp: 47-49
 • Épületállományunkról egy rendkívüli helyzet ürügyén, Mûszaki tervezés XI. évf. 2000/1. pp: 36-37
 • Tervezés és Facility Management, OFFICE IV. évf. 2. szám 2000. 06., pp: 93
 • Az épített környezet minõsége javításának eszközeirõl, BMGE-Építéskivitelezési tanszék 2000
 • Épületállományunkról egy rendkívüli helyzet ürügyén, Építésügyi Szemle 2000/1. szám, pp: 26-27
 • Az építésfelügyeleti ellenõrzésrõl, Építésügyi szemle 2000/4. szám, pp: 97-98
 • Építési mûszaki ellenõrök kézikönyve, társszerzõ, Terc-2001