Magyar
BME Építéskivitelezési Tanszék
F?állású oktatók


 
 
 
Lepel Adrienn (1978) 
e-mail: alepel@ekt.bme.hu
egyetemi tanársegéd

okl. építészmérnök, BME 2002 

Ph.D. kutatási terület: "Épületek második élete - ipari épületek újrahasznosításának folyamata" (témavezetõ: Dr. Klafszky Emil, Dr. Kiss Jenõ

idegen nyelv tudás: tárgyal angol és német nyelven

Szakmai együttm?ködések:

· Részt vesz a Tanszék által indított (a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált) Szabadon választható továbbképzési programok szervezésében
Jelent?sebb projektek:
· Nemzeti Múzeum rekonstrukció felülvizsgálat, Szépm?vészeti Múzeum rekonstrukció el?készítés, MMMM Múzeumtechnológiai tanulmány, közrem?ködés, CCC + Bogner Kft., 2001-2002

Jelent?sebb publikációk:

1. Külföldön megjelent idegen nyelv? folyóiratcikk

  1. Characteristic structures of the industrial buildings from the XIX-XX centuries and technical interventions for the re-utilizationFacta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 4, No 1, 2006, pp. 1 – 17
  2. Changing the function of industrial buildings – surveyFacta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 4, No 2, 2006, pp. 71 – 84
2. Magyarországon megjelent idegen nyelv? folyóiratcikk
  1. Utilization of industrial halls – theoretical approach in aspects of People-environment studies (angol nyelven) Építészkari Bulletin, BME 2004 pp. 79-89
3. Magyar nyelv? lektorált folyóiratcikk
  1. Ipari épületek, ipari területek változása Budapesten, Magyar Épít?ipar 53 (2003) 11-12 pp. 302-311
  2. Az ipari épületek funkcióváltásából adódó építési munkák anyagainak értékelése Magyar Épít?ipar 54 (2004) IV. pp. 200-210
  3. A budapesti barnamez?s területek újrahasznosítása, Építés-építészettudomány 34 (2006) 1-2 pp. 121-148
  4. Ipari épületek funkcióváltásának vizsgálata, Magyar Épít?ipar 56 (2006) II. pp. 89-98
4. Magyar nyelv? nem lektorált folyóiratcikk
  1. Az Ybl-féle alcsút-dobozi üvegház számítógépes rekonstrukciója, Architectura Hungariae III. (2001) 4
  2. Ipari épületek hasznosításának környezetpszichológiai vonatkozásai, Utóirat – Post Scriptum (A Régi-új Magyar Épít?m?vészet melléklete) IV. (2004) 2 pp. 12-16
  3. Régi ipari épületek hasznosításának megoldásai, Épít?mester 2005 március-április pp.18-22