Magyar BME Építéskivitelezési Tanszék
Fõállású oktatók
English


 
 
Dr. Gyulay Judit (1945) 
egyetemi docens, tanszékvezetõ

okl. építészmérnök, BME 1969 

egyetemi doktori értekezés: "Falas szerkezeti rendszerek korszerû monolit építése", 1982

idegennyelv tudás: tárgyal, oktat angol nyelven, tárgyal német nyelven, levelez orosz nyelven

szakterület:

 • Építéstechnológia, idõbeli és térbeli tervezés
 • Beruházás tervezés, szervezés, projekt irányítás

 • Építési szakértõ ( kivitelezési technológiák, építésszervezés, beruházás, beruházás lebonyolítás )

  vezetõi megbizatások:
 • BME Oktatási Osztály, osztályvezetõ (1991-97)
 • BME rektorhelyettesi tanácsadó (1997-2000)
 • BME Építészmérnöki Kar, oktatási dékánhelyettes (1999-2002)
 • BME Építéskivitelezési Tanszék, tanszékvezetõ (1995-)
 • szakmai, tudományos, közéleti tevékenység:
 • Építõipari Tudományos Egyesület (ÉTE), Tudományos Tanács tagja
 • Építõipari Tudományos Egyesület (ÉTE), Projektmenedzsment Bizottság tagja
 • Építõipari Tudományos Egyesület (ÉTE), Kivitelezési Szakosztály tagja
 • Magyar Mérnök Kamara, Építési Tagozat tagja
 • Magyar Mérnök Kamara, Építési Tagozat, Minõsítõ Bizottság tagja, 2001-
 • Építõipari Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) tagja
 • Angol-magyar ingatlanszakértõ képzés Felügyelõ Bizottság tagja
 • Építõmester c. folyóirat Szerkesztõ Bizottság tagja
 • jelentõsebb projektek: jelentõsebb publikációk, konferencia elõadások:
 • Az építész- és építõmérnök tevékenysége a beruházások folyamatában (Co Hollay-Száva-Weber), egyetemi jegyzet, Mûegyetemi Kiadó, Budapest, 1994
 • Effect of field image on career choice, elõadás, The Development and Role of Woman in Technology, Nemzetközi konferencia, Peking, 1994
 • Az építõipari beruházás modern szervezeti kapcsolatai, Építésfelújítás, 1996 márc.-ápr. p. 58-60, Budapest
 • Az építõipari beruházás modern módszerei, Procurement systems in Hungary, elõadás, Construction Technology - Construction Management, Nemzetközi konferencia, Szabadka, 1997
 • Time, cost, quality - essential knowledge for architects, elõadás, Technical aspects in architectural education, Nemzetközi konferencia, Gdansk, 1997
 • Tervezés-kivitelezés-minõség, Alaprajz, 1998 május-június
 • Építészet-építés-vállalkozás, Alaprajz, 1999 május
 • Az építéskivitelezés és építésmenedzsment szerepe az ingatlanfejlesztésben ( Co. Mészáros Margaréta ), Építési Piac, 1999/12
 • Irodaház - ötlettõl a kulcsátadásig, elõadás, Future of the office konferencia, Budapest, 2000
 • Ki képviseli az építtetõ érdekeit, elõadás, Építõipar - építési menedzsment 2000 nemzetközi konferencia, Budapest, 2000
 • Építési mûszaki ellenõrök kézikönyve, fõszerkesztõ ( Co.: Kiss J. ), valamint  I. fejezet: Megvalósítás, az építés folyamata, szerzõ, p 15-26, Terc Kft, Budapest, 2001
 • Építési projektek elõkészítését és megvalósítását segítõ informatikai háttér, Magyar Építõipar, 2003. évi összevont 1.-2. szám, p 3-4
 • How to reduce conflicts on construction projects, elõadás, International Conference On Technology And Management In Construction, Moscenicka Draga, Horvátország, 2003