BME Építéskivitelezési Tanszék / Egyéb kurzusok / Továbbképzések

 


Kamarai jogosultsághoz kapcsolódó tanfolyamok

 

Tanszékünk nem akkreditáltatott szakmai programot 2010-ben.

 A Magyar Mérnöki Kamara által akkreditált szabadon választható szakmai programok (2009-ig)
 


Szakmai Programok időpontjai

Megajánlott programok

· Beruházási program, megvalósíthatósági tanulmány — előadó: Rostás Zoltán

· Minőségmenedzsment az építőiparban — előadó: Poles János

· Építőipari projektek költség kontrollingja — előadó: Poles János ÚJ!

· Különleges térelhatárolások tervezése és megvalósítása szárazépítési rendszerek alkalmazásával — előadó: Wiesner György

· Szerkezetek tűzvédelmi tervezése szárazépítési rendszerek alkalmazásával — előadó: Wiesner György

· Építőipari beruházások költségtervezése I. — előadó: Szőnyi László – VÁLTOZÁS!

· Építőipari beruházások költségtervezése II. — előadó: Szőnyi László – VÁLTOZÁS!

· Az építési projektek időbeni organizációja — előadó: dr. Neszmélyi László

· Az építési projektek térbeli organizációja — előadó: Poles János

·   Építési beruházások hálós idő- és projektmodelljei — előadó: dr. Vattai Zoltán András ÚJ!

                                             

 

Kapcsolódó anyagok

· Jelentkezési lap

· Tájékoztató a jelentkezésről

· Gyakran feltett kérdések

   Tájékoztató a programokról, jelentkezésről

 

Szakmai programjainkat minimum 15 fő jelentkezése esetén tudjuk megtartani!

 

A jelentkezés módja, határideje:

Jelentkezési lap kitöltésével

Jelentkezési határidő: A szakmai program időpontja előtt egy (két) héttel

 

Jelentkezési lap a honlapról letölthető.

 

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük a Tanszékre eljuttatni   személyesen (1111 Budapest Műegyetem Rkp. 3. K épület II. emelet 17.)

 faxon (463-3554)

 e-mailen (admin@ekt.bme.hu vagy alepel@ekt.bme.hu).

 

A jelentkezési lap átvétele után (ha a kezdéshez a megfelelő létszámú jelentkező összegyűlt) a résztvevőnek csekket adunk (személyesen vagy postán).

A részvételi díjat csekken kell befizetni a tanfolyam megkezdéséig. Számlát a csekk befizetése napján, a feladóvevény bemutatása után tudunk kiállítani.

Ha céges számlát kérnek, a jelentkezési lapon mindenképpen tüntessék fel a cég nevét és címét, valamint a csekken befizetőként a céget jelöljék meg!

 

Az igazolást és a számlát a tanfolyam végén adjuk át.

 

További információk: faxon (463-3554)

e-mailen: admin@ekt.bme.hu, alepel@ekt.bme.hu, jpoles@ekt.bme.hu

 

 


 

Szabadon választható szakmai programok időpontjai

 


 

· Beruházási program, megvalósíthatósági tanulmány

            2009. november 16. 14 óra

 

· Minőségmenedzsment az építőiparban

 

· Építőipari projektek költség kontrollingja

            2009. november 20. 14.00 óra

 

· Különleges térelhatárolások tervezése és megvalósítása szárazépítési rendszerek alkalmazásával

2009. november 20. 10 óra

2009. december 4. 10 óra

 

· Szerkezetek tűzvédelmi tervezése szárazépítési rendszerek alkalmazásával

2009. november 20. 12 óra

2009. december 4. 12 óra

 

· Építőipari beruházások költségtervezése I.

            2009. november 19. 14 óra

 

· Építőipari beruházások költségtervezése II.

            2009. december 3. 14 óra

 

· Az építési projektek időbeni organizációja

            2009. november 27. 14 óra

 

· Az építési projektek térbeli organizációja

2009. november 27. 10 óra

 

· Építési beruházások hálós idő- és projektmodelljei

            2009. november 20. 8.30 óra

            2009. december 18. 8.30 óra

 

 

 


 

Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara által akkreditált szabadon választható szakmai programok

 


 

Beruházási program, megvalósíthatósági tanulmány

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/41

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Tervező, szakértő, műszaki ellenőr

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

3

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

 

Az előadó(k) megnevezése:

Rostás Zoltán, mestertanár, Építéskivitelezési Tanszék

okl. építészmérnök, okl. gazdasági mérnök, építészeti programozó (EA Paris-Villemin), okl. ingatlangazdálkodó (BME-BKE- ESSEC Paris),

beruházási szakértő

 

A teljesítésigazolás módja:

a) jelenléti ív

b) egy választott épületre megalkotott rövid, tematikus program, beruházási terv amely a képzés után max. 15 nappal kerül beadásra.

A teljesítés elismerésének feltétele a program elfogadása.

El nem fogadott program egyszeri alkalommal ismételhető egy hónapon belül.

 

A szakmai program rövid tartalma:

A tárgy célja a kollégák bevezetése a beruházás-tervezés folyamatába. A beruházási terv építészeti programból és megvalósítási tervből áll – a kettő együtt alkotja a cél és a célhoz vezető út meghatározását.

A beruházás-tervezés az építési folyamat előkészítő szakaszában az Építtetőt segíti a megfelelő beruházási / fejlesztési döntések meghozatalában. A projekt-menedzsment, a stratégiai tervezés, a döntéstámogatás, a gazdasági számítások, a design (tervezés) elmélet és az értékelemzés elemeit használja fel. A beruházási terv az Építtető vezérfonala, amely alapján elkészíttetheti a különböző építészeti, szakági, beszerzési, üzemeltetési stb. terveket.

1. óra: az építészet program és a beruházási terv fogalma, alapegységei, jogi háttere

2. óra: példák, esettanulmányok

3. óra: igények → funkciórendszer → térrendszer → épület és berendezései – a specifikáció folyamata.

4. óra: megvalósíthatósági tanulmány, megvalósítási terv: tartalma, célja és módszertana

5. óra: ABCD eljárás – a programtervezés (beruházás-tervezés) módszertana (szolgáltatás-, intézmény-, gazdasági- és ingatlanfejlesztés)

Az előadás végén, az írásos anyagok alapján a Kollégák elkészítik egy általuk választott (megvalósult vagy megvalósulás előtt álló) épület beruházási tervét.

Ennek alapján lehet megszerezni a tanfolyam kredit-pontjait.


 

Minőségmenedzsment az építőiparban

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/38

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

 

Az előadó(k) megnevezése:

Poles János egyetemi adjunktus, (jpoles@ekt.bme.hu)

 

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

 

A szakmai program rövid tartalma:

A továbbképzési tanfolyam célja egy működőképes, építőipari vállalatokra optimalizált vállalati információs rendszer keretében működő minőségmenedzsment bemutatása. A bemutatáson túl az egyes szereplők feladatainak, a megfelelő minőségbiztosítás folyamatának elemzése.

1-2. óra – A vállalati minőséggel foglalkozó szervezetek általános ismertetése, a Vállalati-, és Projekt minőségirányítási rendszer ismertetése, kapcsolatának elemzése. Projekt Minőségbiztosítási kézikönyv tartalmi követelményeinek, és készítésének ismertetése. A felelős műszaki vezető, és a műszaki ellenőr teendői a Projekt Minőségbiztosítási kézikönyv elkészítésében

3-4. óra - A kivitelezés során elvégzendő minőségi vizsgálatok köre, felelősök, a mérési eredmények dokumentálása, értékelése. Az átadási dokumentáció részei, összeállítási módszertana.


 

Építőipari projektek költség kontrollingja, eltérés- és változás menedzsment módszerek

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

01/2008/0016

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

 

Az előadó(k) megnevezése:

Poles János egyetemi adjunktus, (jpoles@ekt.bme.hu)

 

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

 

A szakmai program rövid tartalma:

A továbbképzési tanfolyam célja az építőipari projektek költségvetés-felülvizsgálati, kivitelezés-követési rendszerének, a kontrolling-monitoring rendszernek a bemutatása. Az elméleti lehetőségek bemutatásán túl a monitoring rendszerhez kapcsolódó diagram-minták bemutatása, elemzése. A kivitelezés közbeni változások kezelési módszerei, a változások hatásainak menedzselése.

1-2. óra – A projekttel, a kontrolling-monitoring rendszerrel kapcsolatos alapfogalmak tisztázása. A projekt eredményességének mutatói, a projektösszetevők költséghatásai a projekt eredményességére. A szerződéstípusnak megfelelő értékelési lehetőségek. Költségelemzési- és fedezetvizsgálati módszerek bemutatása. A monitoring vizsgálatoknál használható grafikonok bemutatása, a lehetőségeinek tisztázása.

3-4. óra – Az építési projektek változás kezelési rendszere. A kezelhető (kezelendő) változástípusok jellemzőinek ismertetése. Lehetőségek, módszerek bemutatása a változáskezelésre. A változáskezelési rendszer kapcsolata a kontrolling-monitoring rendszerrel. A projektek lebonyolítását, a kontrolling-monitoring rendszert támogató számítógépes rendszerek bemutatása.


 

Különleges térlehatárolások tervezése és megvalósítása szárazépítési rendszerek alkalmazásával

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/40

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

 

Az előadó(k) megnevezése:

Wiesner György egyetemi adjunktus, (gywiesner@ekt.bme.hu)

 

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

 

A szakmai program rövid tartalma:

 


 

Szerkezetek tűzvédelmi tervezése szárazépítési rendszerek alkalmazásával

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/39

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

 

Az előadó(k) megnevezése:

Wiesner György egyetemi adjunktus, (gywiesner@ekt.bme.hu)

 

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

 

A szakmai program rövid tartalma:

 

 


 

Építőipari beruházások költségtervezése I.

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/35

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési; Tartószerkezeti; Egészségügyi-műszaki tagozatok

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Tervező, szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, műszaki előadó, építtető

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

4

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

15.000,- Ft/fő

 

A jelentkezés módja, határideje:

Jelentkezési határidő: a tanfolyam megkezdése előtt két héttel.

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 6 órában

 

Az előadó(k) megnevezése:

Szőnyi László egyetemi tudományos segédmunkatárs (szonyi@ekt.bme.hu)

 

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása és teszt

 

A szakmai program rövid tartalma:

Az előadás a beruházás korai fázisaiban elkészíthető költségbecslési módszereket ismerteti, az ötlet felmerülésétől a versenyeztetésig, felállítva egy zárt költségirányítási rendszert. Az előadó számára a kialakuló rendszer felállításához a Németországban rendelkezésre álló szabványok és gyakorlat adott kiinduló alapot. Lehetővé válik a teljes beruházás költségkeretének felállítása, az eltérő vázlattervek építési, üzemeltetési és fenntartási költségeinek meghatározása. A költségbecslés alapot nyújt a beruházói döntésekhez, tervpályázatok elbírálásához, de a tervezői díjszámítás alapjául is szolgálnak. A tanfolyamon megismerhető, hogy hogyan lehet elkerülni a legtöbb beruházás esetén jelentkező többletköltségeket.

1-2. óra: A költségszámítás alapelve, mennyiségi és minőségi tényező, épületköltség-dokumentáció felállítása, költségbefolyásoló tényezők. Költségszámítási módszerek osztályozása.

3-4. óra: Költségszámítás és a beruházási fázisok összehangolása; költségirányítási rendszer elve

5-6. óra: Költségirányítás módszere beruházási fázisonként; beruházási-, üzemeltetési- és fenntartási költségek számítása; példa, tervezési adatok optimalizálása;

A tananyagról minden résztvevő a tanfolyam elején segédletet vehet át.

 


 

Építőipari beruházások költségtervezése II.

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/34

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési; Tartószerkezeti; Egészségügyi-műszaki tagozatok

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Tervező, szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, műszaki előadó, építtető

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

4

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

15.000,- Ft/fő

 

A jelentkezés módja, határideje:

Jelentkezési határidő: a tanfolyam megkezdése előtt két héttel.

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 6 órában

 

Az előadó(k) megnevezése:

Szőnyi László egyetemi tudományos segédmunkatárs (szonyi@ekt.bme.hu)

 

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása és teszt

 

A szakmai program rövid tartalma:

Az előadás a kivitelezői ár képzéséhez nyújt hatékony segítséget. Az építőipari vállalkozói ár költségszemléletű kalkulációs módszerét ismerteti, amely Németországban évtizedek óta jól bevált, általánosan elfogadott.Az előadó érinti azokat a különleges eseteket is, ahol a vállalkozó kivitelezőnek jobban oda kell figyelnie az átlagosnál. A pontos kalkuláció, a felmerülő költségek ismerete különösen fontos egy-egy vállalkozás számára a jelenlegi rossz konjunkturális helyzetben.

1-2. óra: A kalkuláció célja, helye a vállalati számvitelben, fő fogalmak. A kalkuláció fajtái és szerepük, a kalkuláció elvi alapjai, készítésének módszerei. A kalkuláció felépítése és tagolása.

3-4. óra: A kalkuláció készítésének folyamata, költségnemek és azok kalkulációja, példák.

5-6. óra: Különleges tételek és esetek a kalkulációban, példák. A német VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen = Építési munkák beszerzésének szabályai) főbb részeinek ismertetése.

A tananyagról minden résztvevő a tanfolyam elején segédletet vehet át.

 


 

Az építési projektek időbeni organizációja

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/36

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

 

Az előadó(k) megnevezése:

dr. Neszmélyi László (lneszmelyi@ekt.bme.hu)

 

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

 

A szakmai program rövid tartalma:

A továbbképzési tanfolyam célja az időbeni organizációs feladatok áttekintése az építési projektek esetében a megvalósítás különböző fázisaiban, olyan megoldások bemutatásával, amely lehetővé teszi a projekt megvalósulásának, előrehaladásának követését .

1-2. óra – Az időtervezés ábrázolási módjainak, a folyamatképzés, a tevékenységidők meghatározásának gyakorlati lehetőségei a projekt megvalósításának különböző időszakaiban.

3-4. óra –A projekt előrehaladásának követési rendszerei, az ehhez tartozó ütemtervek tulajdonságai. Az időtervezés számítógépes támogatásának lehetőségei.

 


 

Az építési projektek térbeli organizációja

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

1/2009/37

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

10.000,- Ft/fő

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Kontaktórás tanfolyam 4 órában

 

Az előadó(k) megnevezése:

Poles János (jpoles@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása

 

A szakmai program rövid tartalma:

A továbbképzési tanfolyam célja a térbeli organizációs feladatok áttekintése az építési projektek esetében az ötlet felmerülésétől az átadás-átvételi eljárásig. Ennek keretében elemezzük, értelmezzük a beruházás egyes szereplőinek feladatköreit, teendőit (kiemelten kezelve a generálkivitelező/fővállalkozó feladatait).

1-2. óra – Terület/építési terület összefüggése a tervezéssel és a kivitelezéssel. Az Idő-, a Tér- és a Helyszín közötti összefüggések elemzése.

3-4. óra – Az általánostól eltérő építési környezet hatása az építési helyszín berendezésére. Az építési helyszínnel kapcsolatos teendők a beruházás megvalósítása során, kiemelve a projektmegvalósítás egyes jellemző - alapozás, szerkezetépítés, szakipari munkák, gépészet, stb. - fázisaiban felmerülő feladatokat.

 

 


 

Építési beruházások hálós idő- és projektmodelljei

Hálós időmodellek alap-ötleteinek, fogalmainak, építőipari alkalmazási lehetőségeinek, magyar- és angol nyelvű szóhasználatának áttekintése
(CPM, PERT, MPM/PDM modellek, szoftveralkalmazások)

 

A szakmai program törzsszáma (MMK):

01/2009/0130

 

A szakmai program célcsoportja:

a) A Magyar Mémöki Kamara szakmai illetékességgel rendelkező Szakmai Tagozata:

Építési-, és Tartószerkezeti Tagozat

b) a szakmagyakorló csoport megnevezése:

Tervező, szakértő, műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

 

A szakmai program kreditértéke a Magyar Mérnöki Kamaránál:

2

 

A szakmai program helye és ideje:

BME tantermeiben, illetve előadótermeiben (1111. Bp. Műegyetem rkp. 3. központi épület)

Időpont

 

A program részvételi díja (bruttó):

12.000,- Ft/fő

 

A szakmai program jellege, időtartama:

Szakmai előadás, 6x45perc

 

Az előadó(k) megnevezése:

Dr. Vattai Zoltán András (zvattai@ekt.bme.hu)

A teljesítésigazolás módja:

Jelenlét igazolása, teszt

 

Tartalom, tematika:

A program a hálós időmodellek alap-ötleteinek, fogalmainak, építőipari alkalmazási lehetőségeinek, magyar- és angol nyelvű szóhasználatának áttekintésével kíván segítséget nyújtani az építőipari beruházások megvalósításában közreműködő- és a modern időtervezési technikák iránt érdeklődő, illetve azokkal közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek számára. A tematika érintőlegesen kitér a hálós idő- és projektmodellezés számítástechnikai támogatásának gyakran felmerülő kérdéseire is.

1-2. óra: A hálós időmodellek történeti áttekintése, alap-ötletek, fogalmi meghatározások, számítási módszerek, adatok és eredmények értelmezése, angol/magyar szóhasználat;

3-4. óra: Hálós modellek segítségével vizsgált további projekt-jellemzők: bizonytalanság, költség-idő változatok, erőforrás-allokáció, naptárosítás, naptári megkötések;

5-6. óra: Hálós időmodell felépítése, aktualizálása, beavatkozási lehetőségek feltárása – közös feladatmegoldás; kiadott/választott építési feladat 15-20 tevékenységes időmodelljének megfogalmazása – teszt feladat.

Az előadások vetített anyagának követéséhez és saját jegyzetek készítéséhez, minden résztvevő a tanfolyam elején segédletet vehet át.