Kiegészítõ Levelezõ Képzés az Építõmérnöki Karon

Figyelem ! Az itt közzétett anyagok csak vázlatát képezik az elõadásokon, illetve a kiscsoportos foglalkozásokon elhangzó ismeretanyagoknak ! Jelen anyagok ismerete a vizsgák sikeréhez, a tanulmányok eredményes befejezéséhez önmagában nem elegendõ !

copy right: Az itt közzétett anyagok és segédletek - oktatási háttéranyagok lévén - elsõdlegesen a Budapesti Mûszaki Egyetem Építõmérnöki Kara levelezõ hallgatóinak képzését támogatják. Másodlagos - avagy egyéb célú - felhasználás esetén a szerzõk igényt tartanak az itt közölt írásos és grafikus anyagok jelen forrásának ( mint: szerzõk és cím + "Budapesti Mûszaki Egyetem Építéskivitelezési Tanszék Honlapja 2000-" ) megjelölésére.

Építéskivitelezés - ea
Sátori Sándor - Poles János

Elõadás fóliák

Egyéni házifeladatok